Chemia nieorganiczna - przykładowe pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia nieorganiczna - przykładowe pytania na egzamin - strona 1 Chemia nieorganiczna - przykładowe pytania na egzamin - strona 2 Chemia nieorganiczna - przykładowe pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Pytania:
Podaj równania opisujące równowagi występujące w :
bezwodnym ciekłym HF;
roztworze wodnym HF
Jak reaguje HF z :
B2H6;
NH3.
Uzupełnij równania:
a). H2 + Na2O---
H2+ NiO---
H2 +Li---
4.Podaj równania reakcji z wodą: a). RbO2;
b). N2O3; C). N2H4;
d). B2O3. Opisz metodę otrzymywania NO.
Naszkicuj budowę przestrzenna lodu i omów występujące tam wiązania miedzycząsteczkowe.
Porównaj właściwości zasadowe drobin NO3-, CO3-, BO3- na przykładzie reakcji wybranych soli.
Porównaj przebieg reakcji rozkładu termicznego Ca(NO3)2 i CaCO3. Naszkicuj budowę przestrzenną wybranej odmiany alotropowej węgla i omów występujące w niej wiązania.
Uszereguj drobiny wg rosnących właściwości zasadowych: NH3, OH-,NH2-,O2-,C4-,HF,H3O+.
Wyjaśnij różnice w przebiegu procesu rozkładu termicznego Na2SO3 i ZnSO3.
Podaj struktury przestrzenne SeO2 i TeO2.
Podaj reakcje roztwarzania glinu w roztworach wodnych NaOH i HCl.
Podaj jakie produkty powstaną w reakcji z Cl2 oraz P4 z roztworem wodnym NaOH.
Podaj strukturę przestrzenna drobin IO53-, I2O94-.
Porównaj właściwości ac-bas drobin :P3-,S2-,Cl- za pomocą reakcji.
Opisz budowę przestrzenną i elektronowa dwóch izomerów H2P2O62-.
Jaką budowę może mieć podsieć anionowa w CaSi2O5? Zaproponuj metodę w otrzymywania z soli CaCO3.
Podaj równania z wodą:
As2O3, KasO2.
20.Opisz metody otrzymywania Cl2 i Cl2O.
Podaj równania spalania litowców w tlenie . Wyjaśnij przyczyny różnej stechiometrii produktów?
Opisz strukturę krystaliczna krzemu.
Porównaj właściwości ac-bas drobin: PH3, H2S, HCl za pomocą wybranych reakcji.
Opisz budowę przestrzenną i elektronowa dwóch izomerów drobiny H2P2O52-.
Wymień i krótko scharakteryzuj odmiany polimorficzne SiO2 Podaj równania reakcji z wodą :
P4O6,
P4O8. Opisz metodę powstawania Cl2 i metalicznego sodu.
Jakie produkty powstaną w reakcji Cl2 i CLO2 z roztworem wodnym NaOH?
Jaka budowę może mieć podsieć anionowa w CaSi2? Zaproponuj metodę otrzymywania tej soli.
Podaj przebieg reakcji rozkładu termicznego NaClO3 i NaClO4.
Opisz strukturę fosforu czarnego i występujące w nim wiązania.
Porównaj właściwości redac-oxbas drobin :PO43-, SO42-, ClO4 - za pomocą dowolnych reakcji.
Zaproponuj zestaw reakcji prowadzących do otrzymania Na

(…)

… i KasO3.
Podaj reakcje Al. Z HCl i NaOH.
Podaj budowę dwóch alotropowych odmian C.
Podaj równania z woda LiAlH4 , Na4As2O5.
Podaj struktury przestrzenne H2TeO4, H6TeO6.
Zaproponuj zestaw reakcji prowadzących do powstawania Na2P2O7 z H3PO4 i NaOH.
Podaj struktury przestrzenne drobin IO5-, I2O9-4.
Omów izotopy wodoru.
Jakie właściwości chemiczne na anion wodorowy? Uzasadnij na podstawie reakcji.
W jaki sposób można otrzymać LiH H2.
Podaj przykłady drobin z wiązaniem wodorowym.
W postaci jakich drobin występuje wodór: HBr, CH3Cl, LiBH4,H2Te.
Jak reagują z wodą:
a)H2S, NaH,B2H6.
62.Omów wiązania w NaBO2 oraz elektronowa i przestrzenna budowę drobiny z jakich możne być zbudowany ten związek.
Które z drobin tlenowych pierwiastków okresu Li-Ne ma najwyższy stopień utlenienia i które mają budowę liniowa.
Wymień tlenowe…
…, w których występuje wiązanie wodorowe.
Podaj przykład drobin tlenowych w 1 okresie Li-Ne gdzie występuje mostek tlenowy oraz wyprowadź jej wzór.
Podaj przykłady równań wykazujących właściwości chemiczne F-.
Jakie znasz trwałe drobiny tlenowe i jakie właściwości chemiczne mogą one posiadać? Odpowiedź przedstaw na diagramie.
Podaj produkty wymiennych reakcji chemicznych oraz zbilansuj te reakcje:
H2+Li2O---LiH +LiOH…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz