Chemia ogólna i nieorganiczna

note /search

Chemia odpowiedzi 1

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2324

Odpowiedzi: Pytanie 1. jednostka masy atomowej - 1/12 masy izotopu 12C jednostka ładunku elementarnego - jest to ładunek elektronu, najmniejszy dotychczas wykryty ładunek elektryczny. Wszystkie inne ładunki stanowią jego wielokrotność. Wartość 1,60217733 *10^-19 [C] liczby magiczne - Liczby prot...

Chemia pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2303

Pytania Wojnara Wyjaśnij pojęcia: jednostka masy atomowej, jednostka ładunku elementarnego, liczby magiczne, liczba masowa, mol, mas atomowa, liczba Avogadra, stała Faradaja Opisz leptony, bariony, mezony i kwarki W oparciu o podany fragmen...

Chemia ogólna i nieorganiczna-egzamin 1

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2310

Egzamin I, Podstawy Chemii 1. Jądro izotopu promieniotwórczego 233U ulega kolejno rozpadowi do izotopu toru 229Th a następnie do izotopu radu 225Ra. Określ typy przemian i napisz odpowiednie równania reakcji. Jaki rodzaj oddzi...

Chemia ogólna - nieorganiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1267

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : tlenki, rodzaje tlenków, kwasy, rodzaje kwasów, zasady, sole, tworzenie soli, amfolity...

Chemia ogólna - witaminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, witamina C, skutki niedoboru, skutki nadmiaru...

Chemia ogólna - dysocjacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 861

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : układy despersyjne, roztwory ciekłe, woda jako rozpuszczalnik, rozpuszczalność soli w wodzie, oddziaływania wodorowe...

Chemia ogólna - bufory

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : miareczkowanie, słabe elektrolity, efekt wspólnego jonu, bufor octanowy, pH buforu...

Chemia ogólna - Koloidy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : układy despersyjne, typy roztworów koloidowych, koloid micelarny, budowa miceli...

Chemia ogólna - Minerały

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : pierwiastki chemiczne budujące żywą materię, homeostaza wapniowa, zawartość mikroelementów w organizmie, zawartość makroe...

Chemia ogólna - spektroskopia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : techniki spektoskopowe, promieniowanie elektromagentyczne, oddziaływanie światła z materią, absorbcja...