Chemia ogólna i nieorganiczna

note /search

Chemia odpowiedzi 1

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2513

Odpowiedzi: Pytanie 1. jednostka masy atomowej - 1/12 masy izotopu 12C jednostka ładunku elementarnego - jest to ładunek elektronu, najmniejszy dotychczas wykryty ładunek elektryczny. Wszystkie inne ładunki stanowią jego wielokrotność. Wartość 1,60217733 *10^-19 [C] liczby magiczne - Liczby prot...

Chemia pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2401

Pytania Wojnara Wyjaśnij pojęcia: jednostka masy atomowej, jednostka ładunku elementarnego, liczby magiczne, liczba masowa, mol, mas atomowa, liczba Avogadra, stała Faradaja Opisz leptony, bariony, mezony i kwarki W oparciu o podany fragmen...

Chemia ogólna i nieorganiczna-egzamin 1

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2422

Egzamin I, Podstawy Chemii 1. Jądro izotopu promieniotwórczego 233U ulega kolejno rozpadowi do izotopu toru 229Th a następnie do izotopu radu 225Ra. Określ typy przemian i napisz odpowiednie równania reakcji. Jaki rodzaj oddzi...

Chemia ogólna - nieorganiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1400

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : tlenki, rodzaje tlenków, kwasy, rodzaje kwasów, zasady, sole, tworzenie soli, amfolity...

Chemia ogólna - witaminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, witamina C, skutki niedoboru, skutki nadmiaru...

Chemia ogólna - dysocjacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 875

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : układy despersyjne, roztwory ciekłe, woda jako rozpuszczalnik, rozpuszczalność soli w wodzie, oddziaływania wodorowe...

Chemia ogólna - bufory

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1176

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : miareczkowanie, słabe elektrolity, efekt wspólnego jonu, bufor octanowy, pH buforu...

Chemia ogólna - Koloidy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : układy despersyjne, typy roztworów koloidowych, koloid micelarny, budowa miceli...

Chemia ogólna - Minerały

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : pierwiastki chemiczne budujące żywą materię, homeostaza wapniowa, zawartość mikroelementów w organizmie, zawartość makroe...

Chemia ogólna - spektroskopia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : techniki spektoskopowe, promieniowanie elektromagentyczne, oddziaływanie światła z materią, absorbcja...