Chemia pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia pytania - strona 1 Chemia pytania - strona 2

Fragment notatki:

Pytania Wojnara
Wyjaśnij pojęcia: jednostka masy atomowej, jednostka ładunku elementarnego, liczby magiczne, liczba masowa, mol, mas atomowa, liczba Avogadra, stała Faradaja
Opisz leptony, bariony, mezony i kwarki
W oparciu o podany fragment klasyfikacji trwałych jąder atomowych w układzie ZN (ścieżki stabilności) zaproponuj najbardziej prawdopodobne kanały rozpadu dla radioaktywnych izotopów 44/19K, 43/22Ti, 190/83Bi, 70/31Ga, 74/33As
W oparciu o klasyfikację jąder (n-p) podaj równania reakcji jądrowych jakim ulegnie radioaktywny izotop 74/33As, 36/17 Cl, 226/88Ra, 64/29Cu, 209/83Bi w wyniku rozpadów alfa, beta plus/minus, gamma, wychwytu K. Jaki rodzaj oddziaływań jest odpowiedzialny za te rozpady?
Podaj krótką charakterystykę szeregów promieniotwórczych
W oparciu o model powłokowy wyjaśnij występowanie liczb magicznych
W oparciu o model powłokowy podaj obsadzenie stanów nukleonowych oraz spin jaki będą wykazywały jądra izotopów 11/12/13 C Które z nich będą posiadały stały moment magnetyczny?
Zgodnie z modelem kroplowym budowy jąder atomowych wskaż czynniki decydujące o nietrwałości ciężkich jąder i ich reakcje rozpadu
Z jakimi wielkościami fizycznymi opisującymi stan elektronu w atomie związane są liczby kwantowe?
Jakimi liczbami kwantowymi opisane są elektrony walencyjne jonów Tl+, Zn2+, In+, Cd2+ w stanie podstawowym?
Naszkicuj wykres składowej radialnej R(r) i składowej kątowej ó(ó) funkcji falowej Y oraz radialny rozkład prawdopodobieństwa znalezienia elektronów [4*pi*r^2*R^2(r)] dla wodoropodobnych orbitali (wszystkie)
Wymień ligandy silnie rozszczepiające
Podać równanie Schroedingera
Opisz charakter wiązań Pi d, Pi a, sigma d, sigma a
W oparciu o teorię orbitali molekularnych podaj budowę elektronową drobin: N2 2-, N2 0 , N2 +, N 0, HF 0, B2 0, Li2 0, O2 2-, O2 0, O 2-, O 0, HCl 0, H2 -, H2 0, H2 +, F2 0, F 0, Cl2 0, S2 0. Wyjaśnij dlaczego e jonizacji 1 E jonizacji 2. Jak zmienia się charakter i energia wiązania w szeregu od O2 + do O2 2-
Opisz komórkę elementarna CaO, TlI/CsH wiedząc, że tworzy kryształy izotopowe z NaCl, CsCl
Przedstaw budowę i opisz wiązania w wybranej odmianie alotropowej P, S, C, B
Porównaj właściwości kwasowo-zasadowe drobin w szeregu: C 4-, N 3-, O 2-, F -, Cl -, S 2-, P 3-, Bo3 3-, CO3 2-, NO3 -, HF, H2O, NH3, CH4, O 2-, OH -, H3O +. Odpowiedź uzasadnij równaniami reakcji
Zaproponuj budowę przestrzenną, elektronową i omów wiązania (charakter wiązań) w związkach kompleksowych (ewent. wskaż możliwe izomery kompleksu) i tu mnóstwo kompleksów
Podaj budowę rdzenia/przestrzenną i obsadzenie orbitali walencyjnych/opisz wiązania w drobinach: i mnóstwo drobin


(…)

… H2SO4, NaNH2, NH4Cl, NaCl w NH3aq zgodnie z tą definicją?
Jakie równowagi ustalają się w bezwodnym ciekłym HF i w roztworze wodnym HF?
Podaj reakcje zachodzące w wyniku rozpuszczania w stęż. H2SO4: NaNO2, N2O5, N2O3, KNO2
Podaj równania spalania litowców w O2. Wyjaśnij przyczyny róznej stechiometrii produktów
W jaki sposób definiuje się elektroujemność Alfreda-Rochowa? Jak zmienia się el. A-R…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz