Roztwór wodny

note /search

Azotyny w roztworach wodnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

„Oznaczanie azotynów w roztworach wodnych” Wstęp Azot uczestniczy w podstawowych geochemicznych...

Amoniak w roztworach wodnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

amoniaku możne porównywać moc różnych zasad. Roztwory wodne amoniaku zobojętniają kwasy tworząc sole...

Mutarotacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2786

izomerycznych monosacharydów w roztworach wodnych w stanie równowagi Wzory konformacyjne monosacharydów...

Termodynamika ogniw- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

±) oraz wyznaczenie liczb przenoszenia jonów Cd2+ i ClŻ w roztworach wodnych CdCl2 metodą pomiaru SEM ogniw...

Glukoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1407

przy pierwszym atomie węgla formy cyklicznej. W roztworze wodnym oba anomery mogą ulegać reakcji otwarcia...

Zadanie zanieczyszczenie osadu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Monitoring i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

w roztworze wodnym kwasu o objętości 50 cm3 ołów, którego stężenie wyniosło 10mg/100 cm3...