Roztwór wodny

Azotyny w roztworach wodnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

„Oznaczanie azotynów w roztworach wodnych” Wstęp Azot uczestniczy w podstawowych geochemicznych...

Amoniak w roztworach wodnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

amoniaku możne porównywać moc różnych zasad. Roztwory wodne amoniaku zobojętniają kwasy tworząc sole...

Mutarotacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2331

izomerycznych monosacharydów w roztworach wodnych w stanie równowagi Wzory konformacyjne monosacharydów...

Termodynamika ogniw- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

±) oraz wyznaczenie liczb przenoszenia jonów Cd2+ i ClŻ w roztworach wodnych CdCl2 metodą pomiaru SEM ogniw...

Glukoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1260

przy pierwszym atomie węgla formy cyklicznej. W roztworze wodnym oba anomery mogą ulegać reakcji otwarcia...

Zadanie zanieczyszczenie osadu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Monitoring i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

w roztworze wodnym kwasu o objętości 50 cm3 ołów, którego stężenie wyniosło 10mg/100 cm3...