Amoniak w roztworach wodnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Amoniak w roztworach wodnych - strona 1 Amoniak w roztworach wodnych - strona 2 Amoniak w roztworach wodnych - strona 3

Fragment notatki:


„ Oznaczanie amoniaku w wodzie ” Wstęp Amoniak jest dwuskładnikowym związkiem wodoru z azotem, w którym azot występuje na -III stopniu utlenienia. Amoniak ma wzór NH 3 i jest w warunkach normalnych gazem, którego temperatura wrzenia wynosi -33,35ºC. W wodzie amoniak rozpuszcza się bardzo dobrze. Tak dobra rozpuszczalność jest spowodowana silnym oddziaływaniem pomiędzy cząsteczkami amoniaku a cząsteczkami wody i tworzenia się między nimi wiązań wodorowych. Posiada on charakterystyczny zapach, drażniący błony śluzowe. Amoniak łatwo ulega skropleniu na ciecz bezbarwną, silnie łamiącą światło, wrzącą w temperaturze 239,8K. Ze względu na swoje właściwości amoniak jest wykorzystywany w technice chłodniczej. Amoniak jest lżejszy od powietrza, sprzyja to gromadzeniu się go w górnych partiach pomieszczeń. Ciekły amoniak, który jest cieczą o stosunkowo dużej względnej przenikalności elektrycznej, stanowi dobry rozpuszczalnik substancji polarnych. Ulega on reakcji autodysocjacji zgodnie z równaniem: 2NH 3 « NH 4 + + NH 2 - Jon amidkowy jest bardzo mocną zasadą, mocniejszą niż jon OH - . Natomiast jon NH 4 + jest słabym kwasem. Właściwości te powodują, że w amoniaku ulegają dysocjacji nawet słabe kwasy, natomiast niezbyt silnej dysocjacji ulegają zasady. Dzięki temu w roztworach w ciekłym amoniaku możne porównywać moc różnych zasad. Roztwory wodne amoniaku zobojętniają kwasy tworząc sole amonowe, na przykład siarczan amonu (NH 4 ) 2 SO 4 lub azotan amonu NH 4 NO 3 , na ogół dobrze rozpuszczalne w wodzie. Mocne zasady wypierają amoniak z soli amonowych. W powietrzu amoniak zapala się w zetknięciu z płomieniem, ale po usunięciu płomienia nie pali się dalej. Płomień może także być przyczyną wybuchu mieszaniny powietrza i 16-27% amoniaku. W tlenie amoniak spala się żółtym płomieniem tworząc wodę i azot. W stanie gazowym, powyżej 700°C amoniak działa silnie redukująco, co wynika z obecności wodoru, który tworzy się jako produkt termicznego rozkładu amoniaku. Dosyć duża elektroujemność azotu powoduje, że cząsteczka amoniaku posiada dosyć duży moment dipolowy. Jest to przyczyną asocjacji cząsteczek amoniaku w stanie ciekłym, podobną, ale słabszą do asocjacji cząsteczek wody. Asocjacja jest spowodowana powstawaniem wiązań wodorowych N-H-N między cząsteczkami amoniaku. Wolna para elektronowa w cząsteczce amoniaku decyduje o jego właściwościach zasadowych. Cząsteczka amoniaku posiada kształt piramidy trygonalnej. Atom azotu wykazuje hybrydyzację sp 3 . Ciekły amoniak po wylaniu na skórę człowieka powoduje odmrożenie. Jest on bardzo toksyczny. Związek ten powoduje podrażnienie skóry i błon śluzowych dróg oddechowych. Powoduje kaszel, nudności, nieprzyjemne uczucie pieczenia w gardle, ślinotok, łzawienie i bóle głowy. Duże dawki mogą się przyczynić do uszkodzeń oczu. Osoby, które przeżyły zatrucie tym związkiem chemicznym posiadają z reguły trwałe uszkodzenia w płucach i


(…)

…, a także z rozkładu organicznych związków azotowych. Azotany występujące w wodach powierzchniowych przyspieszają eutrofizację, co powoduje zmniejszenie wydajności procesów uzdatniania wody oraz pogarsza jej smak i zapach.
Obecność w wodzie naturalnej amoniaku, przy braku azotanów(III) wskazuje na wieże zanieczyszczenie wody ściekami zawierającymi azot.
Jeżeli w wodzie jednocześnie znajduje się amoniak i jony…
… w wodach. Wzrost temperatury powoduje zmniejszenie ilości rozpuszczonego tlenu, zwiększenie biologicznego zapotrzebowania na tlen, przyspieszenie procesu nitryfikacji oraz utleniania amoniaku do azotanów (III) i (V), co w efekcie prowadzi do deficytu tlenowego w wodzie. Natomiast podwyższenie temperatury o 10 °C powoduje blisko dwukrotne przyspieszenie reakcji chemicznych i biologicznych zachodzących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz