Roztwór wodny - strona 2

Ogniwo galwaniczne Daniella

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

. Składa się ono z dwóch płytek metalowych - cynkowej i miedzianej, zanurzonych w roztworach wodnych swych...

Sole

 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2548

są to związki chemiczne, które w roztworach wodnych dysocjują na dodatnie kationy metalu i ujemne aniony reszty...

Dekstran - Ksantan

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1764

glukuronowy ( 2.8:2:2), 2000 kDa; • Roztwory wodne - duża lepkość. Stabilne w szerokim zakresie temperatur...

Pytania na kolokwium - przykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1218

KOLOS III (Aldona) 1) Podaj jak reaguje KBrO3 z kwaśnymi roztworami wodnymi chlorków, bromków...

Klokwium - węglowodory (sem II)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Maja Bryk
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

związku chemicznego X otrzymano w tej reakcji będzie zawierać w 1 dm3 roztworu wodnego 5. Odróżnić fenol...

Ekstrakcja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1162

nierozpuszczalne. Jeżeli prowadzamy ekstrakcję substancji nieorganicznych z roztworów wodnych za pomocą...