Klokwium - węglowodory (sem II)

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klokwium - węglowodory (sem II) - strona 1

Fragment notatki:

KOLOKWIUM WĘGLOWODORY
ZESTAW 2
1. ile gram K przereagowało z butanolem2 jeżeli w wyniku reakcji otrzymano 2,8dm3 wodoru. 2. Wzory i izomery a. 3,4dimetylo heks3em b. 3bromo5chloro3,4,6trimetylohept1yn c. 1,2dichlorocyklobutan d. 1chloropent2en 3. W wyniku stechiometrycznej reakcji 0,02 mol etanu z KMnO4 w środowisku obojętnym otrzymano ditlenek manganu, etanodiol oraz pewną ilość związku X. Oblicz ph roztworu, jeżeli ilość związku chemicznego X otrzymano w tej reakcji będzie zawierać w 1 dm3 roztworu wodnego 5. Odróżnić fenol od fenyloetanolu oraz proanol1 od propanolu2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz