Alkeny - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4501
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkeny - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Ma 2 strony. Podejmuje takie zagadnienia jak: podstawowe reakcje alkenów, właściwości fizyczne alkenów, właściwości chemiczne, zastosowanie alkenów, występowanie.

Alkeny ulegają utlenieniu KMnO4 do glikoli.
W trakcie chlorowania toluenu powstaje o i p - chlorotoulen.
Końcowym produktem reakcji uwodnienia naftalenu jest dekalina.
W wyniku przyłączenia się do 1,2 dichloropropanu otrzymamy 1,2 di chloro 2 fluoropropan.
3 metylobutanol -2 to alkohol II rzędowy.
Przyłączenie amoniaku do aldehydów prowadzi do otrzymania alkoholi.
Utlenianie metanów za pomocą odczynnika FEMLINGAS prowadzi do powstania kwasu mrówkowego i tlenku miedzi (I).
Mydła to sole wyższych kwasów tłuszczowych.
W wyniku reakcji bezwodnika kwasu octowego z amoniakiem otrzymamy amid kwasu octowego + octan amonu.
Izomery kwasu mlekowego są względem siebie odbiciem lustrzanym i nazywamy je enancjomerami.
Roztwory wodne chlorków amin aromatycznych mają odczyn zasadowy, bo ulegają hydrolizie.
Maksymalna liczba elektronów w powłoce elektronowej (l=2) wynosi 10.
W cząsteczce metanu orbitale atomów węgla ulegają hybrydyzacji sp3.
Chemia organiczna to chemia związków węgla z wyjątkiem CO i HCO3 i jego soli.
Dwa związki organiczne o tym samym wzorze sumarycznym a o różnej budowie strukturalnej to izomery.
Pewien węglowodór zawiera 25% wagowego wodoru, jest nim CH4.
Związek o nazwie 3 etylo 2,3,4 trimetylopentan jest izomerem dekanu.
W wyniku przyłączenia dwóch HBr do 3,3 dimetylobutanu otrzymamy 2,2 dibromo 3,3 dimetylobutanol.
Reakcja nitrowania toluenu prowadzi do następujących produktów - orto - nitrotoluen i para - nitrotoluen.
W wyniku reakcji podstawiania nukeofilowego chloru grupą OH powstaną alkohole.
Estry to związki powstałe w wyniku reakcji kwasu z alkoholem.
Utlenianie alkohole II rzędowego prowadzi do powstania ketonów.
Pierwszym związkiem organicznym z syntezowanym w laboratorium był (NH4)2CO.
Związkiem organicznym posiadającym izomery optyczne jest związek posiadający węgiel arymetryczny.
Końcowym produktem chlorowania metanu jest CCl4 + HCl.
Ogólny wzór alkenów to CnH2n.
W wyniku nitrowania benzoesowego otrzymano kwas meta - nitrobenzoesowy.
Hydroliza alkoholenów prowadzi do alkoholi.
Sulfowanie naftolenu w temp. 160 st. C prowadzi do powstania kwasu 2- naftalenosulfowego.
W wyniku ogrzewania alkoholu etylowego bromowodorem w obecności CaCl2 powstanie bromoetan.
Roztwór wodny Na2CO3 wykazuje odczyn zasadowy.
Dysocjacja jonową nazywamy rozpad cząsteczek kwasów, soli, zasad na jony pod wpływem wody lub innego rozpuszczalnika.
Wartość stopnia dysocjacji zależy od rodzaju elektrolitu, obecności innych substancji w roztworze, stężenia elektrolitu.
W dowolnym rozcieńczonym roztworze w temp. 25st.C iloczyn stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych jest wielkością stałą równą 10 do-14.


(…)

…, obecności innych substancji w roztworze, stężenia elektrolitu.
W dowolnym rozcieńczonym roztworze w temp. 25st.C iloczyn stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych jest wielkością stałą równą 10 do-14.
Ile elektronów może maksymalnie zawierać podpoziom, któremu odpowiadają orbitale 3px 3py 3p2 - 6.
Chlorowanie aldehydu octowego prowadzi do otrzymania aldehydu trichlorooctowego.
Kwasy karboksylowe…
… dająca wysoko energetyczne paliwa silnikowe
- substytucja chlorowcami
Właściwości fizyczne alkenów: C(1-4) są gazami, od pentenu C5H10 do oktadecenu C18H36 cieczami, a od nonadecenu C19H39 ciałami stałymi. Temperatury wrzenia i topnienia sa odp niższe od odpowiadających im alkanów. Zapach intensywniejszy o wł narkotycznych, etylen rzadko stosowany do narkozy, są palne.
Właściwości chemiczne: skłonność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz