Alkohole - ogólne omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkohole - ogólne omówienie - strona 1

Fragment notatki:


Alkohole -  związki organiczne  zawierające jedną lub więcej  grup hydroksylowych  połączonych z atomem węgla w  hybrydyzacji  sp3.  jy. Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole, to zawierające jedną  grupę hydroksylową w cząsteczce, pochodne  alkanów  o wzorze ogólnym CnH2n+1OH -  alkohole monohydroksylowe. Noszą nazwę  alkanole  (m.in.  Metanol,  etanol,  propanol) .  Analogiczne związki organiczne, w których grupa hydroksylowa połączona jest z  węglem w hybrydyzacji sp2 to  fenole( hydroksylowe pochodne  benzenu  i innych  związków aromatycznych)  l ub enole  (hydroksylowe pochodne  alkenów) Ze względu na  obecność silnie elektroujemnego atomu tlenu i związanego z nim atomu wodoru alkohole  tworzą  wiązania wodorowe,  ulegając  asocjacji  w większe struktury Niższe alkohole  doskonale rozpuszczają się w  rozpuszczalnikach  polarnych (np .woda) , natomiast wyższe  lepiej rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych (przeważa część  hydrofobowa) . Obowiązuje zasada  podobne rozpuszcza się w podobnym . Najważniejsze  reakcje alkoholi: z metalami aktywnymi - tworzą się  alkoholany  ,katalityczna  dehydratacja  (odwodnienie )estryfikacja  - reakcja z  kwasami  organicznymi bądź  nieorganicznymi, powstają  estry  utlenianie  - w podwyższonej temperaturze  tlenek  miedzi(IIut lenia alkohole pierwszorzędowe  do aldehydów,  a drugorzędowe do  ketonów: R-CH2OH + CuO → R-CH═O + Cu + H2O//R-CHOH-R + CuO → R-CO-R +  Cu + H2O  Alkohole trzeciorzędowe nie reagują z tlenkiem miedzi(II) . Asocjacja cząsteczek – zjawisko łączenia się pojedynczyc h cząsteczek  związków  chemicznych  w większe agregaty, spowodowane tworzeniem się międzycząsteczkowych  wiązań wodorowych.  Asocjacja występuje przede wszystkim w czystych  cieczach  i ich  mieszaninach  Alkohole *związki organiczne pochodne węglowodorów  w których atom wodoru został  zastąpiony grupą –OH (CnH2n+1OH)*ciecze, bardzo dobrze rozpuszczają się wwodzie,  począwszy od butanoli ich rozpuszczalność gwałtownie maleje, ponad 8 atomów wegla  nie rozpuszczają się w ogóle.*reakcje 1)grupa OH z chlorowcowodorem C2H5OH+HBr- C2H5Br+H2O 2)z metalami aktywnymi 2CH3OH+2Na- 2CH3ONa+H23)dehydratacja(powstaje alken) CH3-CH2-OH-CH2=CH2+H2O  *otrzymywanie : hydratacja(przyłączanie wody do alkenów) Fermentacja  węglowodanów   Alkohol z woda- Podczas mieszania alkoholu etylowego z wodą obserwujemy zjawisko  kontrakcji polegające na tym, że objętość mieszaniny alkoholu i wody jest mniejsza od  sumy objętości poszczególnych składników. W przypadku mieszania alkoholu etylowego  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz