Elektrochemia- podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrochemia- podstawowe pojęcia - strona 1 Elektrochemia- podstawowe pojęcia - strona 2 Elektrochemia- podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

http://www.lekcja.eduseek.interklasa.pl/~lekcja03/index.htm
POWTÓRKA Z ELEKTROCHEMII
Podstawowe pojęcia
Zanim sprawdzisz swoje umiejętności i wiadomości z elektrochemii, przypomnij sobie
podstawowe pojęcia:

Stopień utlenienia pierwiastka to liczba elektronów, jaką by przyjął lub oddał
podczas tworzenia związku, gdyby utworzone wiązanie miało charakter czysto
jonowy.

Ogniwo galwaniczne jest urządzeniem, w którym samorzutny przebieg reakcji
chemicznej wytwarza prąd elektryczny. Składa się ono z dwóch elektrod, czyli
półprzewodników metalicznych będących w kontakcie z elektrolitem. Układ, jaki
tworzy elektroda wraz z roztworem, w którym jest zanurzona nazywamy półogniwem.

Typy elektrod:
Rodzaj półogniwa
Przykładowa reakcja
elektrodowa
Uproszczony schemat
1.Półogniwa odwracalne
względem kationu:
a. Półogniwo z aktywną
elektrodą metalową
b. Półogniwa gazowe
2. Półogniwa odwracalne
względem anionu:
a. Półogniwa gazowe
b. Półogniwa II rodzaju
3. Półogniwa redox


Elektrodę, na której zachodzi redukcja nazywamy katodą.
Elektrodę, na której zachodzi utlenianie nazywamy anodą.

Normalny(standardowy) potencjał półogniwa (elektrody) E0 jest różnicą
potencjałów między badaną elektrodą pracującą w warunkach standardowych a
normalną elektrodą wodorową /przez warunki standardowe rozumiemy temperaturę
250C, ciśnienie 1013hPa i jednostkowe aktywności wszystkich substancji czynnych
elektrodowo/.
1
Podstawowe pojęcia /część 2./

Wzór Nernsta /dla układów, w których warunki pomiaru nie są standardowe/
E - potencjał układu redoks w warunkach niestandardowych
E0 - standardowy potencjał redoks układu
R - stała gazowa
T - temperatura w K
F - stała Faradaya
[ox], [red] - stężenia /aktywności/ formy utlenionej i zredukowanej
Przykłady wzorów Nernsta dla układów redoks
Układ

Wzór
SEM ogniwa
Przykład:
Oblicz SEM ogniwa w warunkach standardowych:
Potencjały standardowe wynoszą:
2
SEM=0,771V-0,222V=0,549V

Chemiczne źródła prądu
Akumulator ołowiany
Ogniwo Leclanche'go
(-)Zn|NH4Cl(H2O)|MnO2,C(+)
Podstawowe pojęcia /część 3./

Elektroliza
Proces zachodzący podczas przepuszczania przez roztwór lub stopiony elektrolit prądu
stałego, wyróżniamy elektrolizę:
1. stopionych soli, tlenków lub wodorotlenków- na katodzie następuje
redukcja kationu metalu, na anodzie utlenianie anionu reszty kwasowej
lub tlenu,
2. roztworów wodnych – mogą zachodzić następujące procesy:
o
redukcja kationu metalu
o
redukcja wody
o
utlenianie anionu prostego
o
utlenianie wody
Prawa elektrolizy Faradaya:

I prawo -masa substancji wydzielonej na jednej z elektrod jest wprost
proporcjonalna do natężenia prądu i czasu trwania elektrolizy.
I- natężenie prądu w A,
t – czas trwania elektrolizy w sekundach,
3
k – równoważnik elektrochemiczny,
m – masa substancji wydzielonej na elektrodzie w gramach


II prawo -stosunek masy molowej M substancji wydzielającej się
na elektrodzie do iloczynu jej równoważnika elektrochemicznego i
liczby ładunkowej (z) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz