Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 24

Ustawodawca - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

do adresatów oznaczonych generalnie ( ustawy, rozporządzenia, zarządzenia ): a) samoistne ( ustawa ), b...

Definicja aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe...

System prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

ustawy zwykłe, a także, jeżeli występują, rozporządzenia i dekrety z mocą ustawy rozporządzenia (wydawane...

Ochrona konkurencji - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

wynika po części z regulacji rozporządzenia 1/2003 a po części z komunikatu Komisji Europejskiej...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050

(w odniesieniu do mocy prawnej) między polską ustawą a rozporządzeniem lub innym aktem prawa pochodnego; rolą...

PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH - Jednostronne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

, to co jesteśmy winni, to pasywa a) ROZPORZĄDZAJĄCE ( O SKUTKU RZECZOWYM/ROZPORZĄDZENIA )- celem i bezpośrednim...

Funkcje głowy państwa w RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1911

- Rozporządzenie z mocą ustawy (art. 234K) - Zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych...

Samorząd - pojęcie i klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Przewodniczący Komitetu wydaje rozporządzenia...