Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 32

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 994

prawotwórczym jest stanowienie norm. Podstawowym źródłem prawa są ustawy uchwalane przez parlament. Dopuszcza...

Wykład 2 z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1470

prawnych, jest z mocy samego prawa bezskuteczna. Oto kilka przykładów sankcji nieważności w naszym...

Swoiste źródła prawa

 • Politechnika Śląska
 • mgr Tomasz Musialik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2905

Swoiste źródła prawa Akty wewnętrzne Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina...

Źródła prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

stanowią trzon źródeł prawa handlowego. Z innych aktów prawnych wspomnieć należy także o ustawie z dnia 28...