Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 21

Wykład - charakterystyka UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 420

filarze - obszar rządzony przez pr. m-owe. Źródła prawa UE Kategoria acquis communautaire - „dorobek...

Źródła prawa stosunku pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 861

wynika, że źródłami prawa krajowego są: a) Konstytucja b) ustawy c) ratyfikowane umowy międzynarodowe d...

Źródła i system prawa - konstytucja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1078

ŹRÓDŁA PRAWA. Charakterystyka Podstawowym źródłem prawa jest system prawa stanowionego składający...

Prawoznawstwo 4

 • prof. dr hab. Zbigniew Konieczny
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1778

formą. Ma najwyższą moc prawną i jest fundamentem całego systemu prawa. ustawy i rozporządzenia z mocą...

Źródła prawa w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1274

) rozporządzenia, e) akty prawa miejscowego. Konstytucja jest źródłem prawa najwyższej rangi, więc żaden inny akt...

System prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

civil law: - zasada prymatu ustawy, - oddzielenie tworzenia i stosowania prawa, - zakaz tworzenia prawa...