Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 22

Prawo w ochronie środowiska - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Krystyna Klenowska
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

oraz Generalny Dyr OŚ podlega: Ministrowi Środowiska. 13. Do źródeł prawa należą: umowy międzynarodowe, ustawy...

Samorządowe akty prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2401

nie ma w odniesieniu do aktów prawa miejscowego administracji rządowej. W ustawach samorządowych brak jest jednolitego...

Ogólne cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

, oraz ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa. A także w rozporządzeniu prezesa...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

stanowią trzon źródeł prawa handlowego. Z innych aktów prawnych wspomnieć naleŜy takŜe o ustawie z dnia 28...

Pojęcia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1813

, rozporządzenie do tego, co zmienne i szczegółowe 4. akty prawa miejscowego - organy samorządu terytorialnych...

Prawo administracyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 994

dzięki zamkniętemu katalogowi źródeł prawa powszechnie obowiązującego ustawy stanowią punkt wyjścia...

Prawo - wykład 1

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2247

międzynarodowe - rozporządzenia - akty prawa miejscowego. Źródła prawa tworzą hierarchicznie zbudowany system...

Prawo wspólnotowe UU

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1477

o członkostwo wiążą się z jego przyjęciem przez nowych kandydatów. 1. Źródła prawa wspólnotowego Podstawowym...