Źródła prawa stosunku pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa stosunku pracy - strona 1

Fragment notatki:

Źródła prawa stosunku pracy Źródła prawa powszechnie obowiązującego:
europejskie prawo pracy - z ponad krajowym prawem wspólnot Europejskich i prawo Rady Europy
prawo międzynarodowe, zwłaszcza konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i umowy międzynarodowe
prawo krajowe
Źródła prawa zakładowego Istotne znaczenie odgrywają zasady współżycia społecznego i zwyczaj, które nie są jednak źródłami prawa. Zasadą prawa Wspólnotowego jest pierwszeństwo całego dorobku tego prawa nad prawem krajowym, także konstytucjami krajowymi. Zasada pierwszeństwa wyrażą się w nakazie skierowanym do sądów i organów administracji publicznej by w przypadku konfliktów nie stosowały krajowych przepisów sprzecznych z bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa wspólnotowego, niezależnie od tego jaki charakter i status prawny tych przepisów. Z konstytucji wynika, że źródłami prawa krajowego są:
a) Konstytucja
b) ustawy
c) ratyfikowane umowy międzynarodowe
d) rozporządzenia
Najważniejsze znaczenie pośród ustaw ma Kodeks Pracy . Reguluje on powszechny model zatrudnienia. Oprócz modelu powszechnego funkcjonuje wiele modeli regulowanych ustawami okołokodesowymi, często określanymi mianem pragmatyk. Np. Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych. Kodeks Cywilny - znajduje zastosowanie w sytuacji gdy brak jest regulacji ze strony kodeksu pracy. Najczęściej stosuje się przepisy dotyczące wad oświadczeń woli( art. 60, 61). W piśmiennictwie i judykaturze jest powszechny pogląd iż klauzula „odpowiedniego stosowania” oznacza dopuszczalność modyfikacji norm prawa cywilnego na potrzeby stosunku pracy. Jest to jednak zagadnienie niezwykle złożone zwłaszcza przez wzgląd na brak wyraźnych granic dopuszczalnej modyfikacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz