Prawo wspólnot europejskich a prawo krajowe- Wykład,

Nasza ocena:

4
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wspólnot europejskich a prawo krajowe- Wykład, - strona 1

Fragment notatki:

Tematem wykładu są relacje między prawem wspólnot europejskich i prawem krajowym. W treści 2-stronicowej notatki w formacie docx znajdują się takie zagadnienia jak: podmiotowy zakres regulacji, przedmiotowy zakres regulacji, charakterystyka źródeł prawa, sfera regulacji prawa krajowego, stosunki międzynarodowe, normy prawa europejskiego, prymat prawa europejskiego w stosunku do prawa krajowego, prawo europejskie, elementy struktury prawa UE, prawo pierwotne, traktaty założycielskie, prawa kompetencyjne, przepisy prawa materialnego, prawo formalne, publiczne, gospodarcze, prawo wtórne, akty prawa pierwotnego, rozporządzenie, dyrektywy, decyzje, opinie zalecenia, ogólne zasady prawa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, Europejski Tyrybunał Sprawiedliwości, prawo zwyczajowe, hierarchia.

Prawo Wspólnot Europejskich a prawo krajowe
-system mieszany
- podmiotowy zakres regulacji:
* adresatami są nie tylko państwa, ale i organy, instytucje i obywatele
- przedmiotowy zakres regulacji :
* stosunki międzynarodowe <->sfera regulacji prawa krajowego (administracja, podatki)
-charakterystyka źródeł prawa:
* normy prawa europejskiego - bezpośrednio stosowane, niezależnie od norm prawa międzynarodowego publicznego i prawa krajowego; mogą być bezpośrednim źródłem praw i obowiązków; niezależna podstawa prawna
Prymat prawa europejskiego w stosunku do prawa krajowego;
Prawo europejskie - nie jest klasycznym prawem międzynarodowym; wspólnoty europejskie to nie organizacje międzynarodowe; konfederacja państw;
- UE powołuje pewne wspólne organy, które samodzielnie zajmują się tworzeniem prawa;
- specjalna struktura
- elementy struktury:
* prawo pierwotne - konstytucyjne
* prawo wtórne
* umowy międzynarodowe zawierane przez organy unijne z podmiotem trzecim
Prawo pierwotne:
- traktaty założycielskie:
* Paryski 1951 EWWiS
* Rzymskie 1957, EURATOM, EWG
* Jednolity Akt Europejski - 1986
* Maastricht - 1992
*Amsterdam - 1997
Prawa kompetencyjne - prawo materialne i prawo formalne;
Przepisy prawa materialnego - trzon prawa wspólnotowego - swoboda przepływu osób, usług i kapitału;
Prawo formalne - publiczne, gospodarcze - unia monetarna; integracja - bezpieczeństwo, obronność, sprawy zagraniczne i wewnętrzne;
Akty prawa pierwotnego - klasyczne prawo międzynarodowe publiczne
Prawo wtórne - prawo pochodne
- podstawą jest prawo pierwotne (przepisy natury proceduralnej)
- musi być zgodne z prawem pierwotnym
- na straży zgodności praw stoi Europejski Trybunał Sprawiedliwości
- prawo twarde(może być samodzielną podstawą prawną) - rozporządzenia, dyrektywy, decyzje
Rozporządzenie - podstawowe źródło prawa wtórnego; charakter ogólny; normy generalno-abstrakcyjne: ogólne lub rodzajowe; adresat -> państwa, obywatele, instytucje; mogą być powoływane jako bezpośrednia podstawa prawna; Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski (współpraca); charakter podstawowy (Rada UE) - zadaniem jest realizowanie postanowień prawa pierwotnego; charakter wykonawczy - do wykonania charakteru podstawowego (Komisja) - Dziennik Ustaw Wspólnot Europejskich;
Dyrektywy ->Komisja, Rada EU, Parlament Europejski; zawiera normy programowe; wyznacza cele; nakierowanie na ujednolicenie prawa państw członkowskich; adresat-> państwa; Komisja - charakter ogólny, wykonawczy; Dziennik Urzędowy (lub podane do wiadomości państw członkowskich)
Decyzje -> podmiot zindywidualizowany; adresat-> osoba fizyczna, prawna, państwo…; Rada UE, Komisja, Europejski Bank Centralny; zagadnienia szczegółowe; obowi

(…)

… miękkie, nie mogą być bezpośrednio stosowane; nie mają charakteru wiążącego; opinia - pogląd; zalecenie - w sposób bardziej konkretny żąda określonego zachowania;
Ogólne zasady prawa: orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości; zasada bezpośredniego obowiązywania prawa wspólnotowego; zasada specyficznego prawa publicznego; zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego; zasada bezpośredniej skuteczności;
Prawo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz