Wykład - prawo europejskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - prawo europejskie - strona 1 Wykład - prawo europejskie - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO EUROPEJSKIE
Prawo europejskie to prawo stanowione przez Unię Europejską, ale także organizacje związane ze wspólnotami europejskimi (np. Radę Europy, CEFTA).
Geneza Unii Europejskiej:
koncepcja Stanów Zjednoczonych Europy.
układy paryskie z 1951 roku o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (wspólna polityka państw w tej gałęzi przemysłu) - założyciele: Francja, RFN, Włochy i kraje Beneluksu (Holandia, Belgia i Luksemburg).
Traktaty rzymskie z 1957 roku o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej „Euratom”.
Horyzontalny (poziomy) kierunek rozwoju - do wspólnoty wstępują nowe kraje.
Zacieśnianie się współpracy wspólnot:
traktat o fuzji organów z 1965 roku,
Jednolity Akt Europejski z 1986 roku,
Traktat z Maastricht z 1992 roku, na mocy którego powstaje Unia Europejska (od tego czasu nie mówimy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, a o Wspólnotach Europejskich)
traktat amsterdamski z 1997 roku,
traktat nicejski z 2000 roku,
podpisanie Konstytucji Europejskiej w Rzymie w październiku 2004 roku. Wspólnoty Europejskie posiadają swoje własne organy:
Rada Unii Europejskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych państw w randze ministra. Rada Unii Europejskiej nie jest organem działającym permanentnie, działa poprzez spotkania raz albo dwa razy w miesiącu. Rada Unii Europejskiej może być ogólna, tzn. w jej skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, lub szczególna, tzn. w jej skład wchodzą ministrowie finansów, ministrowie rolnictwa, itp. Główną funkcją Rady Unii Europejskiej jest funkcja prawodawcza.
Rada Europejska, popularnie zwana szczytem Unii, są to spotkania szefów państw członkowskich czy ewentualnie głów państw (np. Francję i Finlandie reprezentują prezydenci), które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Funkcją Rady Europejskiej jest wytyczanie kierunków rozwoju Unii.
Rada Europy nie jest organem Wspólnot Europejskich. Jest to organizacja międzynarodowa powstała w 1949 roku. Pod egidą Rady Europy w 1952 roku została uchwalona Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolnościach Podstawowych.. Siedzibą Rady Europy jest Strasburg.
Parlament Europejski pełni głównie funkcje opiniodawcze, kontrolne i tylko w pewnym zakresie funkcje tworzenia prawa. Parlament Europejski ma niższą pozycję od parlamentów krajowych państw członkowskich. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybierani są w wyborach powszechnych w poszczególnych państwach członkowskich. Posłowie w Parlamencie Europejskim nie skupiają się według kryteriów narodowościowych, a we frakcjach (kryterium ideologiczne).


(…)

… tzw. organy pomocnicze, do których można zaliczyć:
Komitet Stałych Przedstawicieli składający się z ambasadorów państw członkowskich oraz przedstawicieli akredytowanych przy Unii. Główne zadanie Komitetu to pomoc i organizacja prac Rady Unii Europejskiej.
Komitet Społeczno-Ekonomiczny, którego główne funkcje to funkcje opiniodawczo-doradcze.
Komitet Regionów.
Źródła prawa Wspólnot Europejskich dzieli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz