Podstawowe pojęcia w prawie Unii Europejskiej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia w prawie Unii Europejskiej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

31 Unia Europejska powstała na mocy TRAKTATU z MAASTRICHT, który został podpisany 7 lutego 1992r. na bazie organizacji Europejskich: Europejskiej wspólnoty gospodarczej, europejskiej wspólnoty węgla i stali oraz europejskiej Energii Atomowej.
Unia Europejska posiada wspólne, własne organy ( instytucje) tworzące system instytucjonalny. Główne instytucje to: Parlament Europejski- jest wyłaniany w drodze wyborów powszechnych, przeprowadzonych w poszczególnych państwach członkowskich. Parlament spełnia funkcje prawodawczą, polegającą na stanowieniu prawa Unii Europejskiej.
Rada Unii Europejskiej- stanowi jedną z najważniejszych instytucji ustrojowych Unii Europejskiej. Pełni funkcję prawodawczą. Ustala politykę Unii Europejskiej, zawierając umowy z państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz uchwalając budżet. Spełnia też rolę koordynatora w zakresie wspólnej polityki gospodarczej oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw członkowskich.
Komisja Europejska- jest organem wykonawczym i kierowniczym. Ma też funkcje prawodawcze, wydając rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. Spełnia rolę wykonawczą i zarządzającą.
Trybunał Sprawiedliwości- zapewnia przestrzeganie prawa Unijnego przez wykładnie i jednolite stowowanie postanowień traktatowych oraz wydawanych na ich podstawie innych aktów prawnych. Zasadniczą funkcją jest funkcja orzecznicza, polegająca głównie na orzekaniu w sprawach dotyczących przestrzegania prawa unijnego przez państwa członkowie.
System prawny Unii Europejskiej składa się z: Prawa pierwotnego- obejmuje przepisy prawne zawarte w traktatach założycielskich Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej, a także zasady systemu prawnego Unii Europejskiej. Traktaty te zawierane są i zmieniane dzięki zgodnej woli państw członkowskich, przy zastosowaniu odpowiedniej procedury. Prawo wtórne- składa się z aktów prawnych, stanowionych przez instytucje prawodawcze Unii: Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Parlament Unii Europejskiej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz