Według Traktatu z Maastricht

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Według Traktatu z Maastricht - strona 1

Fragment notatki:

Według Traktatu z Maastricht, Unia Europejska dysponuje pięcioma kluczowymi organami władzy. Rada Unii Europejskiej - jest głównym organem legislacyjnym (prawodawczym) i decyzyjnym Wspólnoty, koordynującym jej politykę gospodarczą. Rada składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich na szczeblu ministerstw. Parlament Europejski - jest organem przedstawicielskim obywateli państw członkowskich UE. Kadencja parlamentu trwa 5 lat. Do podstawowych kompetencji Parlamentu należą: funkcje uchwałodawcze, funkcji kontroli politycznej nad działalnością Komisji Europejskiej i budżetem UE, funkcje opiniodawcze (np. wobec decyzji Rady UE). Komisja Europejska - jest głównym organem zarządczo-wykonawczym Unii Europejskiej, niezależny, reprezentujący interes całej wspólnoty, a nie pojedynczych państw członkowskich, tworzenie prawa unijnego, projekty aktów prawnych, które poddawane są dyskusji i głosowaniu w Radzie UE, zarządza programami europejskimi i reprezentuje Wspólnotę na zewnątrz np. w organizacjach międzynarodowych. Do jej kompetencji należy także kontrola przestrzegania prawa europejskiego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - jest organem pełniącym funkcję władzy sądowniczej we Wspólnocie. Jako sąd międzynarodowy dzieli on swe funkcje z sądami krajowymi. Trybunał kontroluje legalność aktów prawnych UE, czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów. Trybunał Obrachunkowy- jest organem kontrolnym Unii Europejskiej. Nadzoruje on rachunki dotyczące dochodów i wydatków instytucji Unii. Potwierdza przed Parlamentem i Radą Unii prawidłowość transakcji finansowych, oraz nadzoruje realizację budżetu UE.
Organy pomocnicze, doradcze UE:
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Ponadto w strukturach Unii działają dwa Komitety o funkcjach opiniodawczych i doradczych:
Komitet Ekonomiczno-Społeczny,
Komitet Regionów.
W obrębie polityki pieniężnej i gospodarki istotne znaczenie w procesie integracji mają:
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Inwestycyjny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz