Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 154

Prawo podatkowe - 4 wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Beata Kucia-Guściora
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4711

czyli na etapie tworzenia prawa. Minister finansów może w formie rozporządzenia zaniechać poboru podatku...

Prawo gospodarcze UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Inga Kawka
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5943

wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 18.03.08 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych...

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

zrzeszenia, ze względu na: utworzenie jej mocą prawa zintegrowanie ze strukturami państwa (pełnienie funkcji...

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 2660

., czy org. wybranych do Parlamentu) - działał na podst. Ustawy upoważniającej - jednoliciły dziedziny prawa...

Organ administracji publicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

. Zakres ten musi być określony przez przepisy prawa. Ministerstwo - jest zespołem pracowników państwowych...

Ustawa o pozyskiwaniu funduszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Edward Frank
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno...