Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 153

note /search

Prezentacja wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1351

i jego ochronie na warunkach określonych ustawą • Jedna z zasad ogólnych prawa ochrony środowiska • Służy...

Prawo Spadkowe - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1281

szczególnego przepisu ustawy Odnoszącego się do konkretnego stanu faktycznego Następuje z mocy prawa Rezultat...

Wykład - Prawo międzynarodowe Publiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

przypadkach). Inne źródło prawa mdz → UCHWAŁY Każda OM może podejmować uchwały, określone organy w jej imieniu...

Obszary prawnie chronione- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

jest w rozporządzeniu Min. Ochron. Środowiska. Przy każdej inwestycji należącej do tej grupy musi być dołączona decyzja...

Historia państwa i prawa - wykłąd 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

wszystkich dotych­czasowych źródeł z danej dziedziny prawa. Prawo pewne - idea bezpieczeństwa, zabezpieczenie...

Procedura ustawodawcza w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 910

. U. ogłasza się: Konstytucję; ustawy, rozporządzenia prezydenta z mocą ustawy; rozporządzenia prezydenta, RM...