Rozmaitość - strona 7

Filozofia odrodzenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

, którzy lubią się umartwiać. Dopuszcza się różne wierzenia religijne, ale rozmaitość kultów dozwolona...

Zwyczaj i moralność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

teoretycznej wiedzy o rozmaitości zwyczajów w różnych zbiorowościach ludzkich, historycznych i współczesnych...

Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1400

mu pieniądze („tłumacze”) zachwyt nad rozmaitością gatunków ryb (patrz: obyczaje ↑ ) o robieniu soli: wycinano...

Mikołaj Sęp Sarzyński - twrczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 847

drobnych: epigramów na herby, nagrobków i wierszy przygodnych. Rozmaitości, tematycznie, formalnie...

Wykład - jaźń

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

również dramaturgiczną. Funkcją jaźni jest świadomość rozmaitości ról, jakie przychodzi nam odgrywać w różnorodnie...