Rozmaitość - strona 8

Parki krajobrazowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

przyrody. Istnieje duża rozmaitość form i zakresu tej ochrony. W ścisłych rezerwatach przyrody, wykluczona...

Roksolanek

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2303

) . Rozmaitość melodii przejawia się w tym, że występują różne strofy . Strofy izosylabiczne...

Bieguny technologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

pionowej nie tylko ze względu na kożyści skali, ale także z uwagi na „korzyści rozmaitości”. Wiele powodów...

Prasa do wydruku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

-rozrywkowy „Rozmaitości” Gazeta Codzienna, Narodowa i Obca Warszawa 1818-19, patriotyczna, 6xtyg, wyd...

Mszaki - charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2940

w erze paleozoicznej, kiedy wykształciły olbrzymią rozmaitość form, w tym wiele o potężnych...

Klasyfikacja gleb

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1477

, najlepsze gleby płowe (z glin i iłów pylastych) IIIa- gleby orne dobre (większa rozmaitość) gorsze...