Rozliczenia międzyokresowe - strona 42

Ekonomika - testy - Knapik

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Knapik
 • Ekonomika
Pobrań: 805
Wyświetleń: 12663

bezpośrednie koszty amortyzacji Majątek trwały stanowią: rozliczenia międzyokresowe patenty i licencje zaliczki...

Podstawy zarządzania 30 godzin

 • dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1855

. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe - są to aktywa...

Mikroekonomia - definicja mikroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

, koszty a)fundusze kapita-y własne b)pożyczki i kredyty c)zobowiązania d)rozliczenia międzyokresowe...

Analiza finansowa spółki "Bakoma"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924

III. Rozliczenia międzyokresowe 0,7 0,6 0,6 PASYWA 115,8 153,1 211,9 I. Kapitał własny 54,1 72,7 139,8...

Produkty gotowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1463

(rozliczenia międzyokresowe kosztów). Tym samym dla potrzeb ustalenia wyniku finansowego w wariancie...

Pytania do kolokwium - Bank Światowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Polakowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Czy korzystanie z Krajowych Standardów...