Ekonomika - testy - Knapik

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 12831
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika - testy - Knapik - strona 1

Fragment notatki:

Dokument zawiera w sumie dwa testy - po 81 i 64 pytania. Porusz zagadnienia takie jak: umowa sprzedaży, rynek pierwotny, stan upadłości, amortyzacja środków trwałych, towary, koszty stałe, majątek trwały, prywatyzacja, przedsiębiorca, bankowe postępowanie ugodowe, prawne formy restrukturyzacji, dochodowe metody wyceny przedsiębiorstwa, restrukturyzacja finansowa, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, działalność marketingowa, majątkowe metody wyceny, źródła finansowania, struktura organizacyjna, współczesne rynkowe zarządzanie, zarządzanie, kierowanie, zasada ruchu okrężnego kapitału, paradygmat, wartość wskaźnika efektu dźwigni finansowej, środki obrotowe, wskaźnik produktywności, wartość wyceny upłynnienia, planowanie operacyjne, zasada gospodarności, prywatyzacja pośrednia, cechy zależne systemowo od modelu gospodarki, WOG, rynkowe zachowanie przedsiębiorstw, regułą CPCMP, transformacja rynkowa przedsiębiorstw, proces prywatyzacyjny, wartość użytkowa, wartość wymierna, wycena upłynnienia.

ELEMENTY EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW - test 2
Przedsiębiorstwo posiada:
odrębność organizacyjna
odrębność terytorialną
odrębność prawną
odrębność ekonomiczna
Rynkowe zachowanie przedsiębiorstw ozn:
swobodę alokacji kapitału i czynników produkcji
powszechne występowanie konkurencji w gospodarce
zbiór ogólnych regulacji prawnych zapewniających swobodę działania podmiotów gospodarczych
Na rynku występują::
podmioty rynku
przedmioty rynkowe
………………………………………………………………………………….
Atrybutami gospodarki rynkowej są:
działania w otoczeniu „wyższego rzędu”,
jednoczesne określenie własności środków produkcji,
wolność gospodarcza
konkurencja na rynku,
tendencja do monopolizacji gospodarki.
Na rynku występuje „walka”:
negocjacyjna;
monopolistyczna
przetargowa
konkurencyjna
Jeśli na rynku występuje kilku dużych uczestników producentów lub nabywców to stan taki po stronie producentów nazywa się: polipsonem, oligopolem, monopsonem,
a po stronie nabywców: oligopsonem, polipsonem, polipolem (prawidłowa odp. podkreślić)
Zasada działania przedsiębiorstwa wg reguły CPCMP ozn:
C……………………………………………………………………………………………
P……………………………………………………………………………………………
C……………………………………………………………………………………………
M……………………………………………………………………………………………
P……………………………………………………………………………………………
W zarządzaniu wykorzystuje się funkcje:
dywersyfikacji produkcji
organizowania
motywowania
kontroli
budowy hierarchicznej struktury organizacyjnej
Paradygmat w nauce o przedsiębiorstwie ozn:
regulację stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami uczestniczącymi na rynku towarów i usług
zbiór wzorców (modeli) zachowań przedsiębiorstw w dłuższym okresie czasu
j. w. ale tylko do przedsiębiorstw prywatnych
Ogólny schemat transformacji rynkowej przedsiębiorstw przebiega wg następujących oczekiwanych zachowań:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


(…)

… położyć na:
analizę rynku
analizę sprzedaży
analizę odbiorców
badaniach reklamy
Ogólnie otoczenie przedsiębiorstwa dzieli się na:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Planowanie w zależności od łatwości stopnia odwracalności jego skutków i wagi decyzji planistycznych dzieli się na dwa rodzaje. Jest to:
planowanie ……………………………
planowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz