Podstawy zarządzania 30 godzin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania 30 godzin - strona 1 Podstawy zarządzania 30 godzin - strona 2 Podstawy zarządzania 30 godzin - strona 3

Fragment notatki:Kierunek naukowego zarządzania
Twórcy: F.W. Taylor, K. Adamiecki („ojcowie” naukowego zarządzania) oraz H.L. Grantt, H. Ford

Dorobek naukowego zarządzania:
naukowe metody badania pracy i procesów produkcyjnych
system wynagrodzenia (np. system akordowy)
graficzne metody planowania (pracy i produkcji – Grantt i Adamiecki)
system funkcjonalny Taylora (specjalizacja funkcji na wydziale produkcji)
właściwy dobór ludzi do pracy
12 zasad wydajności Emersona
Fordyzm (twórca: Henry Ford) – system produkcji taśmowej (największy wynalazek organizacyjny XXw.)

Przejawy współczesnego tayloryzmu („racjonalizmu zarządzania”):
wykorzystanie standaryzacji, specjalizacji, synchronizacji
dążenie do koncentracji, maksymalizacji – „duże jest piękne” (ekonomia skali)
koszty – głównym kryterium oceny
nacisk na kontrolę, utrzymanie porządku, dokładne określenie kompetencji zadań – ludzie są częścią układu produkcyjnego
zadaniem menedżera jest przede wszystkim podejmowanie decyzji (centralizacja)
wydajność wzrośnie jeśli zapewnione będą odpowiednie bodźce („Bardzo wysoko nagradzaj najlepszych, słabych zwalniaj”
biznes przede wszystkim. Ludzie i inne zasoby muszą być podporządkowane wynikom finansowym


Nowoczesne motywowanie – to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich potrzeb, oczekiwań, celów – dla osiągnięcia celów organizacji (celów menedżera)

Aby skutecznie motywować menedżer powinien:
identyfikować predyspozycje, potrzeby i aspiracje pracowników, które zmieniają się w czasie
wykorzystywać szerokie spektrum instrumentów motywacyjnych (materialnych i niematerialnych, pozytywnych i negatywnych, tradycyjnych i nowoczesnych)

WYKŁAD PODSTWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA - 10.10.12r.
I. WPROWADZENIE DO POROBLEMATYKI PRZEDMIOTU
Nazwa dyscypliny: organizacja i zarządzanie lub nauka o zarządzaniu
Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie, menedżer/kierownik/przywódca
ZARZĄDZANIE = KIEROWANIE
„Sprawne zarządzanie jest to sztuka pracowania poprzez innych”
M. P. Follet
(1868-1933)
ZARZĄDZANIE jest to proces:
planowania
organizowania
motywowania
kontrolowania - działalności członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich jej zasobów dla osiągnięcia określonych celów (w ujęciu klasycznym).
ZARZĄDZANIE jest narzędziem, które ma zapewnić instytucji (niezależnie od tego, czym się zajmuje) możliwości osiągnięcia zamierzonych wyników w otoczeniu zewnętrznym, w którym działa (w ujęciu współczesnym)
Peter Drucker
WSPÓLCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA- CECHY:
zarządzania jest potrzebne w każdej organizacji (nie tylko gospodarczej)
zarządzanie przybiera postać przywództwa (jego celem jest wykorzystanie specyficznych umiejętności i wiedzy pracowników)
domeną zarządzania nie jest już wnętrze organizacji, ale jej otoczenia
decydujące o osiągnięciu wyników organizacji jest rozpoznanie wartości i potrzeb klientów!
Wg Jacka Welcha:
PRZYWÓDCY(liderzy) to tacy kierownicy, którzy potrafią ekscytować, inspirować i dodawać energii, a nie tylko stresują, gnębią i kontrolują
KIEROWNIK/ MENADŻER :
każdy kto odpowiada za podwładnych i inne zasoby organizacji
osiąga cele dzięki innym ludziom
posiada umiejętności
koncepcyjne (K) - kreatywne rozwiązywanie problemów, synteza
społeczne (S)
techniczne (T) - wiedza dot. dziedziny, którą zajmuje się firma przez niego kierowana na niższych szczeblach organizacji umiejętności koncepcyjne są w mniejszym, a umiejętności techniczne w większym stopniu

(…)

… stosunek nakładów pracy i wysiłku do uzyskiwanych nagród z podobną relacją uzyskaną przez innych pracowników
Typy instrumentów motywacyjnych:
w ujęciu tradycyjnym
materialne - płaca, premie, prowizje, ubezpieczenia na życie, nagrody, akcje firmy itp.
niematerialne - pochwały, wyróżnienia, udział w szkoleniach
mieszane
w ujęciu socjologicznym
środki przymusu ( administracyjne)
środki zachęty (wzmocnienia…
… są na wyjaśnianie psychologicznych i socjologicznych mechanizmów rządzących zachowaniem uczestników organizacji (zadowolenie z pracy, motywowanie , podejmowanie decyzji, konflikty itp.)
Szkoła ilościowa - badania operacyjne
wykorzystywanie modeli matematycznych do przedstawiania istotnych czynników wpływających na problem decyzyjny,
analiza różnych wariantów decyzyjnych i ich skutków
możliwość podejmowania decyzji…
… medyczne
decyzja
Nie zawsze firmy decydują się na zatrudnianie / zwalnianie pracowników:
elastyczne formy zatrudnienia
wykorzystanie podwykonawców (umowa - zlecenie)
praca w nadgodzinach
Job sharing (podział jednego stanowiska pracy między dwie lub więcej osób)
Leasing pracowników (wypożyczanie pracowników od wyspecjalizowanej firmy - agencje pracy tymczasowej)
Adaptacja społeczno - zawodowa…
… i umiejętności.
Zwiększenie szybkości działania.
Słabości sieci organizacyjnych:
Trudności z koordynacją i integracją działań partnerów oraz ich kontrolą
Trudności w podziałem zysku
Trudności z egzekwowaniem gwarancji
Problemy z zaufaniem (np. niebezpieczeństwo wycieku informacji)
Niedotrzymywanie standardów jakości
Różnice kulturowe uczestników sieci
Rozmywanie się odpowiedzialności
Telepraca: rozwojowi sieci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz