Pytania do kolokwium - Bank Światowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do kolokwium - Bank Światowy  - strona 1 Pytania do kolokwium - Bank Światowy  - strona 2 Pytania do kolokwium - Bank Światowy  - strona 3

Fragment notatki:

Bank Światowy - Błaszczyk Bartłomiej
Co rozumiemy pod pojęciem Bank Światowy?
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju + Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IBRD + IDA)
Cele pierwotne i milenijne
Pierwotne cele (jednocześnie motywy utworzenia BŚ): odbudowa świata po II wojnie: udzielanie pomocy państwom słabo rozwiniętym oraz zniszczonym w wyniku wojny, przystosowanie gospodarek państw do funkcjonowania w warunkach pokojowych, pomoc krajom zacofanym gospodarczo w reorganizacji rolnictwa oraz pośrednictwo między państwami a prywatnymi inwestorami, zapewnienie pracy ludności;
Cele milenijne (8): ograniczenie skrajnego ubóstwa, osiągnięcie do 2015 powszechnego wykształcenia na poziomie podstawowym, promowanie równości płci, ograniczenie śmiertelności niemowląt i dzieci, poprawa zdrowia kobiet, walka z HIV/AIDS, ochrona środowiska, rozwój współpracy w skali globalnej, w celu uzyskania stałego rozwoju. Kto jest szefem Banku Światowego?
Robert B. Zoellick
Ile jest krajów członkowskich?
187
Międzynarodowy Fundusz Walutowy - Kniecińska Magdalena Źródła środków finansowych w MFW. składki krajów członkowskich, udział członkowski wszystkich krajów należących do MFW, wyrażony w SDR-ach, dochody z lokat, funduszów powierniczych oraz emisji obligacji.
Cele MFW. Promowanie międzynarodowej współpracy. Ułatwianie ekspansji i zrównoważonego rozwoju handlu międzynarodowego. Wspomaganie stabilizacji kursów. Walka z inflacją. Nadzór nad zadłużeniem międzynarodowym. Przeprowadzanie reform wspierających rozwój gospodarczy. Tworzenie warunków dla wielostronnego regulowania należności za bieżące operacje w handlu międzynarodowym.
Funkcje MFW regulacyjna, konsultacyjna, kredytowa, kontrolna
Korzyści i obowiązki państwa płynące z członkostwa w organizacji (na przykładzie Polski). Członkostwo Polski w MFW daje jej korzyści: • wymierne: korzystanie z kredytów MFW i przydział SDR po wznowieniu ich dalszej kreacji, • niewymierne: włącznie się naszego kraju do międzynarodowego systemu walutowego i międzynarodowej współpracy walutowej. Obowiązkiem Polski jest: • dostarczanie MFW wielu informacji ekonomicznych, • odbywanie corocznych konsultacji, • prowadzenie polityki walutowej, gospodarczej i finansowej.
Jakie są zasady udzielenia pomocy kredytowej krajom członkowskim. MFW udziela pomocy kredytowej krajom członkowskim z zasobów własnych oraz pożyczonych od rządów i banków centralnych. MFW pobiera odsetki za tą formę kredytowania. Państwo członkowskie jest po określonym czasie zobowiązane do odkupienia swojej waluty i zapłaty SDR lub walutami określonymi przez fundusz.


(…)

… z pozostałymi segmentami rachunkowości? Rachunkowość finansowa dostarcza rachunkowości podatkowej informacji pozwalających zidentyfikować wysokość zobowiązań podatkowych. Z rachunku kosztów pochodzą informacje kosztowe dla celów podatkowych. Rachunkowość podatkowa natomiast przekazuje rachunkowości zarządczej informacje niezbędne do budowania strategii podatkowej przedsiębiorstwa.
Zalety i wady analizy…
… i analiza otoczenia. Analiza finansowa a analiza techniczno-ekonomiczna - Kaniecki Mateusz Różnica między mikrootoczeniem i makrootoczeniem? Makrootoczenie nie zależy od sposobu funkcjonowania firmy, jest obiektywne. Firma może i powinna je badać, ale nie może oddziaływać na jego zmiany oraz kierunek tych zmian. Stosunek między otoczeniem ogólnym, a firmą jest jednokierunkowy. Mikrootoczenie z kolei…
… techniczny i innowacje.
W jakim celu używa się analizy fundamentalnej? W celu oceny opłacalności inwestycji w akcje spółki. Głównie na potrzeby inwestorów, którzy inwestują kapitał w akcje na dłuższy okres.
Podstawowe źródła informacji wykorzystywane w ocenie sytuacji finansowej. Źródła pozaewidencyjne. Źródła ewidencyjne. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa - Gmaj Patrycja W jaki sposób dzielimy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz