Pytania testowe - traktat z Mastricht

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe - traktat z Mastricht - strona 1 Pytania testowe - traktat z Mastricht - strona 2

Fragment notatki:

Decyzja o utworzeniu ESW zapadła w:
traktat z Mastricht
traktaty rzymskie
traktaty paryskie
w Bremie
Kryzys w Turcji był spowodowany przez:
załamanie giełdy
kryzys w bankowości
upublicznienie informacji korupcyjnych
trzęsienie ziemi
Wadami wprowadzenia wspólnej waluty euro są:
wzrost cen
koszty przystosowawcze dla przedsiębiorstw
wzrost stóp procentowych
spadek dochodów w bankach
Kryzysom towarzyszą
wyjątkowo silna dewaluacja
skokowe obniżenie rezerw walutowych
nagle rosnące stopy procentowe
Przyczynami kryzysów finansowych są:
znaczący spadek rezerw dewizowych
duży deficyt bilansu płatniczego???
nieefektywność eksportu
Zaletami wprowadzenia wspólnej waluty euro są:
przejrzystość rynku
zmniejszenie kosztów transakcji
zwiększenie łatwość dostępu do towarów
Kredyty udzielane przez MFW
MFW udziela kredytów
automatycznie
transzami
jednorazowo
po wypełnieniu określonych warunków MFW
Przyczynami powstania rynku eurowalut były:
wprowadzenie zewnętrznej wymienialności walut europejskich
wzrost kursu doalara?????
różnica w stopach pomiędzy dolarami a ....
kryzys panamski
Międzynarodowe organizacje powstały by:
wspierać szkolnictwo
posiadać środki finansowe
udzielać kredytów i inwestować
pełnić funkcję nadzorczą
Która z poniższych form akwizycji jest najczęściej stosowana
pionowa
pozioma
konglomeratowa
na zasadzie dywersyfikacji powiązanej (koncentryczne)
Przyczyny kryzysu w Rosji
dewaluacja rubla prze BC
niespłącanie pożyczek rządowych
napływ kapitału zagranicznego
ogłoszono moratorium na obsługę zagranicznych zobowiązań banków komercyjnych
Funkcje eurowalut
interwencyjna
rezerwowa
informacyjna
zabezpieczająca
W skład Rady Zarządzającej w EBC wchodzi:
zarząd, prezes, wiceprezes i prezesi narodowych banków centralnych państw członkowskich obszarów euro
Reforma MFW w 2000 r. dotyczyła
uproszczenia procedur
nastawienie na zapobieganie kryzysom
zniesienie kryteriów wykonawczych
Do zadań EBOiR należy:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz