Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu - strona 1 Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu - strona 2 Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu - strona 3

Fragment notatki:

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa - pionowa i pozioma ocena aktywów i pasywów bilansu
Tabela nr. 1.
Bilans analityczny spółki akcyjnej "X"
Wyszczególnienie
Rok poprzedni
Rok bieżący
Odchylenia
 
w tyś. zł.
%
w tyś. zł.
%
w tyś. zł.
%
AKTYWA
 
 
 
 
Majątek trwały netto
27.000 56,25 32. 000 58,18 5.000 18,52  
 
 
 
 
-Wartości niematerialne i prawne
1.000
2,08
1.300
2,36
300
30,00
-Rzeczowy majątek trwały
24.500
51,04
29.000
52,73
4.500
18,37
-Finansowy majątek trwały
1.500
3,13
1.700
3,09
200
13,33
-Należności długoterminowe
0
0,00
0
0,00
0
0,00
 
 
 
 
 
 
 
Majątek obrotowy
21.000 43,75 23.000 41,82 2.000 9,52  
 
 
 
 
-Zapasy
11.000
22,92
12.000
21,82
1.000
9,09
-Należności i roszczenia
6.000
12,50
5.000
9,09
-1.000
-16,67
-Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1.500
3,12
2.500
4,55
1.000
66,67
-Środki pieniężne
2.000
4,17
3.000
5,45
1.000
50,00
-Rozliczenia międzyokresowe


(…)

… do założeń złotej zasady finansowania i złotej zasady bilansowania. =
Przychody ze sprzedaży brutto (sprzedaż powiększona o podatek od towarów i usług VAT)
Przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług
Liczba cykli inkasa
Won =

… i usług na początek okresu (w tyś. zł)
3.800
-
12.
Zużycie materiałów (w tyś. zł)
6.200
6.500
13.
Wydatki inwestycyjne (w tyś. zł)
2.300
2.600
14.
Inwestycje netto w rzeczowym majątku trwałym (w tyś. zł)
940
1.020
15.
Cena rynkowa akcji 70 (w tyś. zł)
200
150
16.
Liczba akcji zwykłych o wartości nominalnej 100 zł. (w tyś. zł)
180.000
180.000
17. Oprocentowanie kapitałów obcych (w %)
10,25
17,45
18…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz