Rozliczenia międzyokresowe - strona 43

Analiza strategiczna TP S.A.

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3948

Środki pieniężne 783 252 1,034,437 611,036 Rozliczenia międzyokresowe 827 235 3,295,334 3,407,705 Aktywa...

Kapitał obrotowy firmy

  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1848

kapitał obrotowy. Ostatnią pozycję źródeł finansowania stanowią rozliczenia międzyokresowe bierne...

Zmiany w bilansie

  • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2023

Świadczenia Socjalnego należy gromadzić na specjalnym rachunku bankowym. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW...

Rachunkowość Finansowa III

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

podstawowy Środki trwałe (1) Rozrachunki z dostawcami (2) (3a) Środki trwałe w budowie (3b) Rozliczenia...

Systemy bankowe - kredyt

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy bankowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

+ zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów...

Logistyka - Łańcuch dostaw

  • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  • Logistyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3010

; długoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE - zapasy (materiały, prod. Nieza., wyroby, towary...