Rozliczenia międzyokresowe - strona 17

Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Daniel Szewieczek
 • Finanse zakładu ubezpieczeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

rozliczenia międzyokresowe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: wyrażają...

Rachunkowość - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1631

zakupu w cenach nabycia nie wyższych od ich cen rynkowych netto 16.Rozliczenia międzyokresowe bierne...

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2303

długoterminowe, Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze celowe, Rozliczenia międzyokresowe (bierne) i przychody...

Rachunkowość i jego istota

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1680

długoterminowe inwestycje długoterminowe długookresowe rozliczenia międzyokresowe Wartości niematerialne i prawne...

Płynność finansowa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1715

Rozliczenia międzyokresowe 2300 Razem 5810 Razem 5810 Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy...