Rozliczenia międzyokresowe - strona 18

Konta bilansowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dr R. Orli_ski
  • Rachunkowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2086

kosztów rodzajowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenie wyniku finansowego.(dla potrzeb...