wycena wartości przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wycena wartości przedsiębiorstwa - wykład - strona 1 wycena wartości przedsiębiorstwa - wykład - strona 2 wycena wartości przedsiębiorstwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej w Polsce sprawił, że problemy związane z określaniem wartości przedsiębiorstw stały się istotne dla wszystkich osób parających się zarządzaniem i finansami. Dążenie do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa i jego udziałów lub akcji stało się podstawowym (zwłaszcza w krajach anglosaskich) lub przynajmniej bardzo ważnym (np. w Europie kontynentalnej) kryterium zarządzania podmiotami gospodarczymi, a zarazem podstawą oceny pracy menedżerów. Aktualni i potencjalni właściciele wykorzystują wyceny spółek i ich akcji lub udziałów do podejmowania decyzji inwestycyjnych, to jest decyzji o ewentualnym zakupie, rezygnacji z zakupu, sprzedaży lub dalszym posiadaniu akcji. Szczególnie istotne są tu sytuacje, gdy na rynku kapitałowym akcje danego przedsiębiorstwa są znacznie tańsze (niedowartościowanie) lub droższe (przewartościowanie) od ich wartości wyznaczonej na podstawie przeprowadzonej wyceny. Określenie wartości przedsiębiorstwa jest także niezbędnym elementem procedur prywatyzacyjnych. Ze względu na zmiany systemowe przeprowadzenie wycen dla potrzeb prywatyzacji odgrywa dużą rolę w naszej części Europy, w tym oczywiście także w Polsce. W przypadku wykorzystania procedur prywatyzacji kapitałowej wycena jest podstawą określenia ceny sprzedaży akcji przedsiębiorstwa w ofercie na rynku publicznym lub ograniczonym. Dotyczy to także wielu innych spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie. Na podstawie oszacowania wartości przedsiębiorstwa ustalana jest najczęściej także cena sprzedaży akcji z nowej emisji na rynku pierwotnym (czyli cena emisyjna akcji). Nie oznacza to oczywiście, że cena akcji emitowanych lub oferowanych w publicznej ofercie jest równa wartości akcji wynikającej z wyceny. Zwykle jest ona niższa, co przyciąga inwestorów liczących na bardzo prawdopodobne, szybkie zyski. Czasami oferowana cena akcji jest jednak wyższa, a nawet znacznie wyższa, od wyników większości wycen. Mimo to akcje mogą cieszyć się powodzeniem, jeżeli nabywca lub nabywcy oczekują korzyści większych niż inni uczestnicy rynku. Przykładami mogą być tu korzyści z przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem odgrywającym dużą rolę na rynku czy wykup kooperanta lub konkurenta.
Znajomość procedur i technik wyceny przedsiębiorstwa należy do umiejętności niezbędnych każdemu wykwalifikowanemu księgowemu. Wynika to przede wszystkim z konieczności doradzania lub nawet współuczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a zwłaszcza w aktywnym zarządzaniu finansami. Jest to związane z dążeniem do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa i jego udziałów lub akcji. Jednocześnie księgowi, sporządzający sprawozdania finansowe, wykorzystują wyceny (choć pośrednio) do prezentacji w bilansach (przede wszystkim w pozycjach finansowego majątku trwałego i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu) należących do danego przedsiębiorstwa udziałów w innych firmach. Konieczność sporządzenia i wykorzystania wyceny może wystąpić także w ramach określania wartości wkładów niepieniężnych (aportów), którymi pokrywane są akcje lub udziały w spółkach handlowych. Biegli rewidenci i księgowi muszą umieć zweryfikować te wyceny.


(…)

… rzeczoznawcy majątkowi wykorzystują metody szacunkowe, oparte na znajomości danej grupy obiektów. Natomiast elementy finansowego majątku trwałego i należności długoterminowe są najczęściej wyceniane przez dyskontowanie przewidywanych przepływów pieniężnych (dotyczy to zwłaszcza instrumentów dłużnych) lub według wartości księgowej (akcje i udziały o niewielkiej wartości). Niezbywalne składniki majątku trwałego…
… przedsiębiorstwa (wartość majątkowa brutto) lub też aktywa pomniejszone o wszelkie zobowiązania (wartość majątkowa netto, aktywa netto). Podstawą wyznaczenia wartości aktywów i zobowiązań mogą być bezpośrednio wielkości ujęte w księgach przedsiębiorstwa (wartość księgowa), wielkości te poddane korekcie (skorygowana wartość księgowa), nakłady niezbędne do odtworzenia majątku przedsiębiorstwa (wartość odtworzeniowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz