Sposoby pomiaru wartości-wycena majątkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby pomiaru wartości-wycena majątkowa - strona 1 Sposoby pomiaru wartości-wycena majątkowa - strona 2 Sposoby pomiaru wartości-wycena majątkowa - strona 3

Fragment notatki:

SPOSOBY POMIARU WARTOŚCI WYCENA MAJĄTKOWA WYCENA KSIĘGOWA wartość firmy = aktywa - zobowiązania
metoda praktycznie nieprzydatna:
inflacja,
szybki postęp techniczny,
brak odzwierciedlenia kapitału organizacyjnego (model biznesowy, marka, klienci, reputacja). WYCENA KSIĘGOWA SKORYGOWANA podstawą jest wycena księgowa (wartość firmy = aktywa - zobowiązania)
przykładowe korekty:
wartość gruntów, budynków, budowli, maszyn,
wartość należności,
wartość posiadanych akcji,
wartość zobowiązań handlowych, publicznoprawnych.
metoda często stosowana, zwłaszcza gdy kluczowe znaczenie dla wartości ma majątek (np. nierentowna firma).
Korekty umożliwiają zniwelowanie dwóch podstawowych wad: inflacji i szybkiego postępu technicznego. WYCENA LIKWIDACYJNA wskazuje jakie wpływy osiągnęliby właściciele, gdyby chcieli zlikwidować przedsiębiorstwo,
od skorygowanej wartości księgowej odejmuje się koszty likwidacji:
przecena gruntów, budynków, maszyn, urządzeń,
odprawy pracownicze,
wynagrodzenie likwidatora.
stosowana przy braku popytu,
wyznacza minimalną wartość firmy.
/ile będzie warta firma gdy wszystko sprzedamy - gdy ją zlikwidujemy/ Przykład :
AKTYWA PASYWA grunty
120 / 600
kapitały własne
180
maszyny
0 / 25
kapitały obce 200 / 220 zobowiązania:
samochody
30 / 30
- wobec banku
100 / 120
należności
200 / 150
- wobec dostawców
70 / 70
gotówka 30 / 30 - wobec pracowników 30 / 30 380 / 385 380 / 400 Wycena likwidacyjna: wartość skorygowana 615
koszty likwidacji majątku 30
(poz. majątku) 5
koszty likwidacji pracowników 60
koszty likwidatora 20
WARTOŚĆ LIKWIDACYJNA 500 (615-115=500)
WYCENA ODTWORZENIOWA wskazuje jakie nakłady należy ponieść, aby stworzyć od nowa istniejący potencjał firmy
liczona jest jako wartość bilansowa
powiększona o różnicę między wydatkam8i na nowe aktywa i wartością bilansową
pomniejszona o stopień zużycia technicznego - stopień umorzenia
zastosowanie  raczej pomocnicze.
WYCENA DOCHODOWA wymaga budowy modelu finansowego  prognozowania przyszłych wyników firmy,


(…)

…,
niemiecka  50% majątkowa, 50% dochodowa,
szwajcarska  33% majątkowa, 67% dochodowa.
WYCENY RYNKOWE
TRANSAKCJE PORÓWNYWALNE
założenia: podobne aktywa charakteryzują się podobną wartością,
podstawowa trudność:
znalezienie porównywalnych transakcji,
ile rocznie jest sprzedawanych fabryk obrabiarek?
Tu rynek wycenia firmę, trzeba znaleźć firmę podobną, która już byłą wyceniana i analogicznie wyceniamy naszą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz