Rozliczenia międzyokresowe - strona 19

Bilans, aktywa i pasywa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1715

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe I) Zapasy To aktywa rzeczowe Mające postać materiałów zużywanych...

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2107

dugoterminowe V długoterm. Rozliczenia międzyokresowe Obrotowe I zapasy II należności krótkoterminowe III...

Pozostałe rezerwy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

do kontynuacji działalności bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych Pozostałe...

Analiza wskaźnikowa - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

Rozliczenia międzyokresowe 50 577,85 75 667,08 C.1 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 50 577,85 75...