Rozliczenia międzyokresowe - strona 15

Płynność finansowa - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Otte
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1204

(zobowiązania krótkoterminowe); - rozliczenia międzyokresowe (ujemna wartość firmy oraz inne rozliczenia...

Poliyka bilansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Głębocka
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2023

aktywowania kosztów: Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli wydatki dotyczące kosztów przyszłych...

Rachunkowość finansowa - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Dębska-Rup
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 4165
Wyświetleń: 14252

dochodowym księgujemy na koncie rozliczenia międzyokresowe czynne rozliczenia międzyokresowe bierne przychody...

Jednostkowe sprawozdania finansowe - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3276
Wyświetleń: 9366

Inwestycji długoterminowych Zapasów Rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające ze świadczeń wykonanych...

Analiza firmy Kopernik

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

też żadnych długoterminowych inwestycji. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to aktywa z tytułu odroczonego podatku...

Zasady rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

; przychody przyszłych okresów aktywów ; czynne rozliczenia międzyokresowe koszty. Zasada współmierności...

Analiza ekonomiczna 4

 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1533

. Środki pieniężne. Rozliczenia międzyokresowe czynne. Kapitały własne: Kapitał podstawowy. Kapitał...