Rozliczenia międzyokresowe - strona 14

środki obrotowe w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gadawska
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1491

krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe IV. Ciągły proces zmiany postaci określa się mianem...

Analiza aktywów - przykład - Finanse

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

wartościowe przeznaczone do obrotu 1500 2500 E Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 200...

Elementy zapisu na koncie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

- koszty według rodzajów 5 - koszty według typów działalności 6 - produkty i rozliczenia międzyokresowe 7...

Analiza sytuacji firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne; Rozliczenia międzyokresowe składniki pasywów...

Pasywa - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia...

Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1036

na koncie pasywnych. Wykazywane w ostatniej grupie „rozliczenia międzyokresowe” Zadanie 7. Zakłady wytwórcze...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1435

Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa obrotowe przekraczające zobowiązania...