Płynność finansowa - egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 945
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płynność finansowa - egzamin - strona 1 Płynność finansowa - egzamin - strona 2 Płynność finansowa - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1) Podaj przykład obcego nieoprocentowanego źródła finansowania aktywów przedsiębiorstwa.
Środki pozyskane z Unii Europejskiej, środki pozyskane za pośrednictwem funduszy i agencji rządowych.
2) Dopłaty akcjonariuszy są:
a) źródłem kapitału zakładowego
b) źródłem kapitału zapasowego
c) źródłem kapitału rezerwowego
d) nie zwiększają kapitałów własnych
3) Koszt kapitału:
a) jest równy księgowemu obciążeniu kosztów
b) oznacza wymóg efektywności zaangażowania kapitału
c) jest czynnikiem zmniejszającym zysk do podziału
4) Jeśli miernik EVA jest ujemny to wynik finansowy netto:
a) musi być ujemny
b) może być dodatni
c) nigdy nie jest ujemny
5) Zyski kapitałowe zależą od oceny wartości firmy przez rynek.
a) tak
b) nie
6) Należne wpłaty na kapitał podstawowy:
a) zwiększają sumę kapitałów własnych
b) zmniejszają sumę kapitałów własnych
c) nie mają wpływu na kapitały własne
7) Zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań:
To inaczej płynność finansowa, jeden z elementów oceny finansowej przedsiębiorstwa. Płynność bieżąca informuje ile razy bieżące aktywa pokryją bieżące zobowiązania firmy, czyli mówi o zdolności firmy do wywiązania się i bieżących zobowiązań. Niska wartość świadczy o utracie lub możliwości wystąpienia trudności w zakresie wypłacalności. Wysoki poziom może świadczyć o przeterminowanych należnościach lub niedostatecznie efektywnym wykorzystaniu kapitału własnego.
WSKAŹNIKI
POZIOM
STRATEGIA
Płynność bieżąca
wyższy
przeciętny
niższy
zachowawcza
umiarkowana
agresywna
8) Podstawowym kapitałem własnym przedsiębiorstwa państwowego jest Fundusz założycielski
9) Wymień 3 przykłady źródeł tworzenia i powiększania kapitału zapasowego w S.A.
- 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten (kapitał zapasowy) nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego;
- nadwyżka z emisji akcji ponad wartość nominalną po pokryciu kosztów emisji;
- dopłaty
10) Czy przedsiębiorstwo mające zysk netto może mieć problem z płynnością finansową
a) tak
b) nie 11) Obligatoryjnie tworzonymi kapitałami własnymi w S.A. są:


(…)

… oznacza:
a) wzrost zobowiązań
b) zmniejszenie kapitałów własnych
c) konieczność korekty zobowiązań
19) Co składa się na kapitał stały przedsiębiorstwa?
Kapitał stały (pasywa stałe) - jest to długoterminowy kapitał zaangażowany w działalność gospodarczą przedsiębiorstwa.
Na kapitał stały składają się:
- kapitały własne ( kapitał podstawowy, zapasowy, rezerwowy);
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz