Kapitały własne banku - funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitały własne banku - funkcje - strona 1 Kapitały własne banku - funkcje - strona 2

Fragment notatki:

6. Kapitały własne banku.
Każde przedsiębiorstwo musi posiadać:
- kapitał
- kadrę ZASADA ZŁOTEGO TRÓJKĄTA
- rynek
Kapitał własny  fundusze własne
Kapitał banku:
- własny - należy do właścicieli, do użytku bezterminowego;
- obcy - kapitał wierzycieli, jest go więcej niż własnego.
Kapitał się powiększa - kapitał pracuje:
- ma się powiększyć by zwiększyć majątek właścicieli;
- na początku ma postać pieniężną, później przyjmuje formę aktywów.
W systemie bankowym w Polsce więcej jest funduszy własnych niż kapitałów własnych. Przy liczeniu funduszy, kapitałów własnych nie wliczamy w to NBP.
Bank państwowy w Polsce - Bank Gospodarstwa Krajowego.
Banki spółdzielcze nie odgrywają dużej roli na naszym rynku 6 %. Nie mówimy w nich o kapitale tylko o funduszach.
W systemie bankowym:
- kapitał własny 41 mld zł,
- fundusze własne 47 mld zł.
W ich skład wchodzą depozyty = zobowiązania podporządkowane (przyjmowane na minimum 5 lat, nie są niczym ubezpieczone, przeważnie stosowane w bankach spółdzielczych).
Funkcje kapitałów własnych:
 założycielska - warunkiem utworzenia banku jest posiadanie odpowiednich kapitałów bankowych (5 mln euro - równowartość w zł liczona po średnim kursie NBP z dnia złożenia wniosku (bank spółdzielczy 1 mln)) warunek ten musi być spełniony w formie ciągłej;
 finansowanie działalności banku w pierwszej fazie jego działalności - bank ma pieniądze na prowadzenie, finansowanie działalności w pierwszym okresie;
 finansowanie majątku trwałego - bankomaty, samochody prezesów itp. nie można tego finansować depozytami;
 absorbowanie strat - (amortyzowanie strat, pokrywanie) - kapitał własny jest swoistym ubezpieczeniem banku, gdy zdarzy się jakieś nieszczęście to bank jest w stanie przeżyć dzięki swojemu kapitałowi - kapitał jako amortyzator;
 tworzenie zaufania do banku - „too big to fail” - duży bank ma mniejsze szanse na upadek, państwo nie dopuści do tego;
 podstawa do podziału zysków - dywidendy wypłacane są proporcjonalnie do posiadanych akcji;
 regulacyjna - wyznacza granice działalności banku, np. gr. bankowe określa rozmiary max kredytu jaki może udzielić bank - nie może być on większy niż 25 % funduszy własnych.
Kapitał własny - struktura:
 kapitał podstawowy - w sp. akcyjnej - kapitał akcyjny, a przy banku spółdzielczym - fundusz udziałowy;
kapitał zapasowy - tworzony z odpisów zysków;


(…)

… - nie mogą być wyższe niż fundusze podstawowe:
 kapitał z przeceny majątku - z aktualizacji majątku trwałego;
 tylko za zgodą komisji nadzoru bankowego - dodatkową odpowiedzialność członka banku spółdzielczego za straty.
c. pozycje pomniejszające fundusze własna banku:
 brakująca kwota rezerw celowych na ryzyko związane z działalnością banku;
 akcje banku w innym banku - jeśli przekraczają 10 % funduszy własnych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz