Rozkład chi - strona 6

Inżynierskie zastosowania statystyki - test

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274

rozkładu t-studenta - estymator wariancji - kwantyl rozkładu chi-kwadrat Poziom ufności wynosi 0,98...

Analiza dyskryminacyjna - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

dyskryminacyjna) statystyka ta ma, przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej asymptotycznie rozkład chi-kwadrat...

Estymacja przedziałowa i przykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

-kwadrat (3.4.19) która zgodnie z wzorem (3.2.20) ma rozkład chi-kwadrat o stopniach swobody. Oznaczmy...

Pytania z egzaminu ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Wycinka
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2240

będzie wyznaczona dla jednego stopnia swobody c) Zastosowana statystyka ma rozkład CHI-Kwadrat d) Hipoteza zerowa...