Rodzaj gramatyczny

Rodzaj rzeczownika - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

, a rzeczowniki zakończone na -e mogą być zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego. Dość często też rodzaj...

Język staro-cerkiewno-słowiański - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3108

: I RZECZOWNIKI: Rodzaj gramatyczny nie odgrywa roli. Kryterium był tzw. temat rzeczownika. Tematy w zależności...

Uniwersalia językowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3521

naturalnym. W języku szwedzkim Rodzaj gramatyczny jest kategorią dychotomiczną : dzieli się na Realny (męsko...

Językoznawstwo pragmatyczne 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1904

o wyra enia informujące o nadawcy lub odbiorcy, np. rodzaj gramatyczny, status społeczny itd. o wyra enia...

Przedmiot fleksji - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3136

, żyrafa) własne - nazywają jednostkowe przedmioty (Belgia, Jan, Mruczek) Rodzaj gramatyczny rzeczownika...

Deklinacja mieszana-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1701

gram. doprowadził ostatecznie do zmiany rodzaju gramatycznego tego rzeczownika, a potem przekształcenia...

Ćwiczenia z fleksji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3556

, liczbę). Czasownik niewłaściwy nie odmienia się przez (osoby). Rodzaj gramatyczny...