Rodzaj gramatyczny - strona 2

Deklinacja zaimków-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1694

, naszemi poselstwy itp. Próby uporządkowania tych końcówek według rodzaju gramatycznego. Obowiązujący...

WsJz. 27.10.09

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

) dysponuje kilkoma formami os. trzeciej, różniącymi się rodzajem gramatycznym. * niektóre języki...

Niemiecki gramatyka

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1974

uznania). Język niemiecki - Das Genus 1. W języku niemieckim występują 3 rodzaje gramatyczne rzeczownika...

Deklinacja męska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1575

). Tylko dla niektórych rzeczowników męskich osobowych i zwierzęcych rodzaj gramatyczny jest ściśle związany...

Propedeutyka gramatyki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4900

jego rodzaj gramatyczny (uwaga: rzeczowniki nie odmieniają się przez rodzaje!), przypadek i liczbę. Czasownik...

Deklinacja przymiotników-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2240

tych końcówek według rodzaju gramatycznego. Obowiązujący dziś układ końcówek: reforma ortograficzna PAU w 1936 r...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3059

się katego­rie klasyfikujące i kategorie fleksyjne. Na przykład rodzaj gramatyczny przy rzeczownikach...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2065

od: rodzaju gramatycznego danego rzeczownika postaci graficznej mianownika liczby pojedynczej (M) jakości...

Językoznawstwo stosowane

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2226

, podwójna, mnoga). 3 rodzaje gramatyczne (męski, żeński i nijaki) rozwinęły się prawdopodobnie...