Ćwiczenia z fleksji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3871
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia z fleksji - strona 1 Ćwiczenia z fleksji - strona 2 Ćwiczenia z fleksji - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIA Z FLEKSJI Podane we fragmencie formy wyrazowe przyporządkuj do odpowiednich leksemów, a odpowiadające im jednostki słownikowe do kategorii gramatycznych. „ Zobaczyłem bardzo wiele egzemplarzy książek. Fascynujące były zwłaszcza te w grubej, twardej oprawie. (…) Dziwne stanowisko zajęły stany sardyńskie, najwyraźniej obojętne na sprawę zjednoczenia narodowego.” forma wyrazowa leksem klasa gramatyczna zobaczyłem
ZOBACZYĆ
czasownik wł.
bardzo
BARDZO
przymiotnik
wiele
WIELE
przysłówek
egzemplarzy
EGZEMPLARZ
rzeczownik
książek
KSIĄŻKA
rzeczownik
fascynujące
FASCYNACJA
przymiotnik
były
BYĆ
czasownik
zwłaszcza
ZWŁASZCZA
przysłówek
te
TEN
przymiotnik
w
W
rzeczownik
grubej
GRUBY
przymiotnik
twardej
TWARDY
przymiotnik
oprawie
OPRAWA
rzeczownik
dziwne
DZIWNY
przymiotnik
stanowisko
STANOWISKO
rzeczownik
zajęły
ZAJĄĆ
czasownik właściwy
stany
STAN
rzeczownik
sardyńskie
SARDYNIA
przymiotnik
najwyraźniej
WYRAŹNY
przymiotnik
obojętne
OBOJĘTNY
przymiotnik
na
NA
przyimek
sprawę
SPRAWA
rzeczownik
wyzwolenia
WYZWOLENIE
rzeczownik
narodowego
NARÓD
rzeczownik
2. Z podanego fragmentu proszę wypisać rzeczowniki, określić ich a) przypadek b) liczbę c) temat fleksyjny b) końcówkę fleksyjną c) typ tematu fleksyjnego „ Postać szła aleją w kierunku śródmieścia. Mijała odrapane budynki, niepodobne ani do willi, ani do strzech. Domy były ochlapane wodą.” rzeczownik przypadek liczba temat fleksyjny końcówka fleksyjna typ tematu fleksyjnego postać
mianownik
pojedyncza
postać-
Ø
twardy
aleją
narzędnik
pojedyncza
alej-

twardy
śródmieścia
dopełniacz
pojedyncza
śródmieście-
-a
miękki
budynki
mianownik
mnoga
budyn-
-i
twardy


(…)

…-
--------------------------
--------------------------
--------------------------
kara-
--------------------------
--------------------------
--------------------------
kara-

-o
--------------------------
Proszę o podanie poprawnych odpowiedzi na następujące pytania.
Względy morfologiczne decydują często o postaci konkretnej formy. Wskaż pochodzenie morfemu -um oraz zestaw przypadków składających się na synkretyzm form liczby pojedynczej i mnogiej (technikum, vademecum
… przeszłego wchodzą w morfologiczne opozycje po względem fleksyjnej kategorii___________. W czasie teraźniejszym opozycje te są neutralizowane, a więc taka sama forma czasownika spełnia _____________ wymagania ______________ różnych rzeczowników. (rodzaju, selektywne, rodzajowe).
Czasownik właściwy odmienia się przez ____________, __________ i rodzaj (osoby, liczbę). Czasownik niewłaściwy nie odmienia…
… Saloniego tradycyjne zaimki liczebne typu wiele, tyle, ile etc., są: zaliczane do klasy przymiotników
zaliczane do klasy liczebników
nie zaliczane do klasy liczebników
W klasyfikacji Zygmunta Saloniego czasowniki niewłaściwe wchodzą w morfologiczne opozycje pod względem:
kategorii czasu i trybu
kategorii czasu, trybu i liczby
kategorii trybu i rodzaju
Rzeczowniki męskie zakończone na y lub i odmieniają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz