Relatywizm kulturowy jako element światopoglądu - strona 5

Filozofia prawa - skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

pewne treści kulturowe, które trafiają do każdego człowieka (kultura popularna), lecz także elementy...

Etnocentryzm a polityczna poprawność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

. Bo przecież co nasze to najlepsze. Postawa przeciwna to relatywizm kulturowy. Jest to dostrzeganie wielości i różnorodności kultur...

Wyklad POSTMODERNA 1 II 2012

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

, po to, aby je tak przepracować i przeistoczyć, by niektóre elementy wykluczyć, inne zaś podjąć i twórczo rozwinąć”.1...

Uczenie się w dwóch znaczeniach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

osoby uczącej się reprezentacje świata i własnej osoby. -wiedza nie stanowi sumy elementów . -powiązania...

Socjologia - wykład z pojęć

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1736

elementów kultury np. od jednej grupy do drugiej  - przeobrażenia kulturowe jednej społeczności...

Historia socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

historyczną i kulturową zmienność relacji między jednostką a społeczeństwem przeniósł problem z płaszczyzny...