Relatywizm kulturowy jako element światopoglądu - strona 4

Filozofia prawa - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

. powszechność - dominująca większość indywidualizm - zależy od jednostki, konkretnej osoby relatywizm...

Kultura-opracowania, S. Czarnowski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1568

materialne, technologie, obyczaje, wzorce postępowania, światopogląd. Zbiorowość zorganizowana przechowująca...

Zagadnienia z socjologii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

(socjalizację). AMALGAMACJA KULTUROWA: mieszanie się elementów kulturowych pochodzących z różnych kultur...

Etyka zawodowa - opracowane pytania na egzamin

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Zdzisław Lekiewicz
Pobrań: 924
Wyświetleń: 6524

funkcjonującej w danej społeczności, kulturze. To opis pozbawiony elementów wartościowania. Można tu wymienić...

Socjologia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 5173
Wyświetleń: 20720

wspólnoty, odrębności i świadomości „my”. RELATYWIZM KULTUROWY: - kultury są różne i nie ma ani lepszych...