Filozofia prawa - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia prawa - ćwiczenia - strona 1 Filozofia prawa - ćwiczenia - strona 2 Filozofia prawa - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

FILOZOFIA PRAWA - ĆWICZENIA I. Wprowadzenie 05.10.2004r.
Systemy filozoficzne:
Metafizyka ( ontologia)
- nauka o bycie,
- badanie istoty rzeczy.
B) Epistemologia (gnoseologia)
- nauka o poznaniu,
- sposobach poznania, - granicach poznania,
- możliwościach poznawczych człowieka,
- źródła poznania: zmysły (empirycznie), rozum, intuicja, wiara.
C) Aksjologia
- nauka o wartościach
a ksjomat - twierdzenie, które przyjmuje się za prawdziwe
o biektywny - niezależny od woli świadomości człowieka
s ubiektywny - zależny od woli i świadomości człowieka
D) Estetyka
- nauka o pięknie, rozumianym jako wartość
E) Etyka
- nauka dobra i zła
- moralność - wewnętrzne przekonanie o tym co jest dobre, a co złe.
12. 10 2004r.
powszechność - dominująca większość
indywidualizm - zależy od jednostki, konkretnej osoby
relatywizm - coś co jest zmienne (zależne ) od czasu i przestrzeni, nie jest to nihilizm - brak wartości
absolutyzm - coś co jest niezmienne w czasie i przestrzeni
F) Metodologia
- dział filozofii
- metody poznania naukowego
- dociekanie istoty rzeczy bez opierania się na utartych poglądach PLATON Według Platona istnieją dwa światy : świat idei i świat materialny
a) idee są:
- niematerialne
- wieczne
- doskonałe
- niezmienne
b) ciało należy do świata materialnego
„ Ciało jest kajdanami duszy człowieka”
II. Filozofia prawa, filozofia człowieka 19. 10.2004r.
1.Filozofia człowieka
- kim jest człowiek
- jaki jest człowiek w relacji z filozofią prawa - to w jaki sposób postrzegamy człowieka tak dostosowujemy założenia ustrojowe
Hobbes - człowiek jest zły z natury - ustrój absolutny
Rousseau - człowiek jest z natury dobry - demokracja społeczna
demokratyzm - rządy ogółu
elitaryzm - rządy wybranej grupy „stojącej” wyżej od reszty społeczeństwa w hierarchii społecznej.
2.Filozofia, a polityka
- czym jest polityka
- jakie cechy powinna mieć aby była sztuką rządzenia


(…)

… do przyjemności
- osoba jest wolna , ma wybór pomiędzy przyjemnością, a przykrością, a to wynika przynależności do społeczeństwa
- prawo jest układem reguł pierwotnych (prawo materialne) i wtórnych (prawo formalne):
w sposobie zmiany, sposobie zasądzania i sposobie rozpoznania
AUSTIN
- sprzeciw w stosunku do common law
- bunt przeciwko tradycyjnym wartościom, zmiana na system prawa
- definicja wyrasta z założeń…
… człowieka- indywidualny rozwój każdej jednostki, rola podmiotu doceniona wobec kultury, twórczy wkład człowieka.
Postmodernizm:
- sztuka dla sztuki
- świadomość podmiotu tworzącego
- eklektyczny - połączenie różnych elementów w określony sposób, który prowadzi do powstania nowego dzieła, nowego systemu
- wielowątkowość
- ahistoryczność
BAUMAN
Państwo narodowe;
- suwerenność przejawia się na czterech…

- wolny od wszelkiego doświadczenia
- sumienie - odczucie moralne, w oparciu o nie tworzy się normy moralne:
wytwór autonomicznej woli człowieka
musi być zgodna z naczelną zasadą - imperatywem kategorycznym
- imperatyw - nakaz poznania
kategoryczny - obowiązujący bezwzględnie, dlatego że naczelnym dobrem jest człowiek
hipotetyczny - obowiązuje o tyle o ile chcemy osiągnąć dany cel
praktyczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz