Kant - założenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kant - założenia - strona 1 Kant - założenia - strona 2 Kant - założenia - strona 3

Fragment notatki:

Kant idealizm transcendentalno-logiczny
wartość obowiązku
rzeczy same w sobie są niepoznawalne, poznawalne są tylko zjawiska
krytka czystego rozumu - czyli niezależneg od tego, co zmysłowe. Rozum działa neizlaeżnie od tego, co zmysłowe, ale siła poznawcza zamknięta jest w granicach możliwego doświadczenia
człowiek jest fundamentalnym punktem odniesienia - treść poznania zależy od ludzkich możliwości poznawczych
prawo pozwala pogodzić samowolę ludzi, każda czynność nie naruszająca wolności innych jest zgodna z prawem
prawo jest czynnikiem jednoczącym i organizującym życie społeczne
ustrój republikański a nie demokracja - wola powszechna a nie wola większości
ogromna moc konstytucji - posłuszeństwo prawu
miernikiem wolności jest zgodność z prawem:
wolność zewnętrzna - tylko pod warunkiem istnienia prawa
wolność wewnętrzna - umożliwia życie moralne
wolność w sensie pozytywnym to możliwość działania zgodnie z poczuciem wewnętrznej powinności, w sensie negatywnym jest ona niezależna od tego, co zmysłowe
twórca nauki o pokoju - irenologii, polemologii
nie ma wojny słusznej, bo nie ma wartości wyższej od człowieka - powszechne rozbrojenie
człowiek jest zawsze celem, nigdy środkiem - imperatyw praktyczny
państwo celów to doskonała wspólnota człowiecza - nieosiągalna
fenomenalizm gnoseologiczny - poznajemy tylko zjawiska, nie możemy poznać rzeczy samych w sobie
zakres poznania zależy od naszych zdolności poznawczych; poznajemy rzecy nie takimi jakie są, ale jakie zjawiają się w naszym poznaniu - przedmiot jest dany rzez wrażenia i pomyślany przez pojęcia
zadaniem rozumu jest nie tylko poznanie świata, ale też powinności człowieka
społeczny indywidualizm - każdy działa na rzecz wspólnoty we własnym zakresie
Brak prawa do oporu wobec władzy - 1. każdy ustrój można obalić pod zarzutem niedoskonałości; 2. stan prawny (każdy!) jest lepszy od stanu natury; 3. niemożność rozstrzygnięcia sporu (nie można być sędzią we własnej sprawie)
warunkiem państwa celów jest prowadzenie polityki zgodnej z moralnością, ustanowienie wiecznego pokoju
tak jak jednostki zrzekają się swej wolności na rzecz pokoju tak też powinny robić państwa poprzez ich związek (federację)
idea prawa to ideał praktyczny - rozdział prawa jako ideału praktycznego od koncepcji logicznej
wolność jest zapewniania przez prawo, które na podstawie ustaw jest egzekwowane pod przymusem
państwo to zjednoczenie istot rozumnych pod władzą ustaw; państwo ma służyć prawu, które stoi na straży wolności
każdej istocie rozumnej właściwa jest szczególna dyspozycja skłaniająca do działania obowiązku - warunkiem wypełniania imperatywu kategorycznego (prawa moralnego) jest wolność czyli podporządkowanie popędów rozumowi - ewentualna zła wola innych może być przeszkodą, stąd potrzeba prawa stanowionego


(…)

… nie jest szczęście a wartości ogólne!) - ma stwarzać wyższy świat
phaenomenon - istota bierna, podległa i zdeterminowana prawami przyrody, bez wolnej woli - wg Kanta celem jest wyjście poza ten stan
człowiek to centrum wyznaczające świat poznawalny - jest współtwórcą świata poznawalnego, bo sam go niejako tworzy zgodnie ze swoimi możliwościami poznawczymi - wartość człowieka mierzona jest kierunkiem woli
„Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć żeby stała się powszechnym prawem” - imperatyw kategoryczny
wypełnienei tej powinności jest możlwie w warunkach podporządkowania zmysłowości rozumowi
Koncepcja człowieka jest oparta na pojęciu wolności rozumianej w sensie pozytywnym jako możliwość działania zgodnej z powinnością i pozostawania zarazem w harmonii z wolnością pozostałych
imperatyw…
… ranga prawa pozytywnego
najpełniejsza wolność to ta, która wypełnia imperatyw kategoryczny
wolność jest jedynym prawem przysługującym człowiekowi z tytułu jego człowieczeństwa - funkcją prawa pozytywnego jest ją zapewnić
poznanie oparte na doświadczeniu jest chaotyczne - porządkują je kategorie (formy myślenia o przedmiotach)
prawo pozytywne stanie się zbędne w państwie celów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz