Relatywizm kulturowy jako element światopoglądu

Poglądy Spenglera - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1736

Poglądy Spenglera. policentryzm kulturowy (wielokulturowość), przezwyciężenie megalomanii...

Socjologia cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1897

akceptowany. Inaczej jest w przypadku pozostałych jego postaci. Relatywizm kulturowy jako element...

Wilhelm Dilthey 1833 - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1806

humanistyczne cechuje relatywizm poznawczy. Na naukę Dilthey patrzy jako na zjawisko kulturowe. Nauki są oparte...

Wstęp do socjologii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Barbara Zięblińska
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1554

powinni stosować perspektywę uczestnika danej kultury. Relatywizm kulturowy rozumiany jako element światopoglądu...

Radbruch - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1099

, gdyż do twórczości kulturowej niezbędny jest pokój. Relatywizm dochodzi do głosu u Radbrucha kiedy stwierdza...

Kultura jako wyróźnik człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Barbara Szacka
 • Socjologia
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 4074

. Wielość kultur i relatywizm kulturowy Podział na różne kultury jest pochodną podziałów na odrębne...

Zagadnienie demokracji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

demokratycznych jest pluralizm (i liberalizm) światopoglądowy - wieloświatopoglądowość oraz relatywizm moralny...