Ratio decidendi - strona 3

Unit 3- słowka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Woryma
 • Prawniczy język angielski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1631

Ratio decidendi- Recorded-nagrany, odnotowany Obiter dictum- nie jest wiążace Binding upon- wiążacy...

Wykład - tworzenie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 476

orzeczenia organów państwa, przede wszystkim sądów; sędzia tworzy regułę decyzji (ratio decidendi...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1057

prawa Precedensem nie jest cały wyrok, ale sformułowana w wyroku reguła ogólna (ratio decidendi...

Prawo bankowe na FiR

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1736

rozróżnia się doktrynalnie tzw. ratio decidendi, które jest wykreowaną normą ogólną będące podstawą...

Słowo na niedzielę – konspekt

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Ewa Plebanek
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2562

prawotwórczy składa się z dwóch elementów: ratio decidendi i obiter dicta, z ratio decidendi wynika norma...

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Na decyzję sędziego w prawie precedensowym składają się: Ratio decidendi - słuszność decyzji, reguła...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

(reguła taka jest określana mianem ratio decidendi), staje się ona częścią common law. Do stosowania owych...

Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1036

dookreśla się wykładnię normy prawnej. Precedens prawotwórczy składa się z dwóch elementów: ratio decidendi...

System normatywny - wykład

 • dr hab. Krystyna Daniel
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

wyroku - ratio decidendi. Pojawiały się też w Anglii sądy kanclerskie, w których można było orzekać bez...