Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu - strona 1 Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu - strona 2 Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu - strona 3

Fragment notatki:

Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu ęłęó Kodeks Hammurabiego to trzeci najstarszy kodek s świata i najstarszy znany w zasadzie w całości. Powstał około 1792-1750 r. p.n.e . , czyli za panowania babilońskiego króla Hammurabiego . Na Kodeks składały się 282 artykuły, prolog i epilog . Kodeks miał na celu unifikację i systematyzację obowiązującego prawa . Zawierał przepisy prawa karnego , prywatnego (gł. rzeczowego i małżeńskiego) oraz procesowego . Miał charakter kazuistyczny (kazuistyczny - metoda formułowania przepisów, oparta bardziej na przewidywaniu szczegółowych wypadków niż na wytyczaniu ogólnych zasad). System kar był oparty na zasadzie talionu oraz na tzw. karach odzwierciedlających (np. synowi, który uderzył ojca, odcinano rękę). ęłęó Główne hasło kodeksu to: oko za oko, ząb za ząb . Wydawałoby się, że każdy człowiek podlega jednakowemu prawu. W praktyce jednak było inaczej. O wielkości kary decydowała przynależność do stanu (społeczeństwo było podzielone na trzy grupy - możnych, lud i niewolników ). Jeśli np. niewolnik wydłubał oko komuś "wyżej postawionemu" - jemu także wydłubano oko. Natomiast jeśli ktoś "wyżej postawiony" wydłubał oko niewolnikowi musiał tylko zapłacić jakąś kwotę. Jedną z cech charakterystycznych dle kodeksu Hammurabiego było stosowanie kar odzwierciedlającycj, które miały na ceu unaocznieie sposobu popełnienia przesepstwa, kodeks przewidywał: jesli syn uderzył ojca utną nu ręke" ęłęó Prawo talionu, kara talionu, talion ( łac. talio odwet, od talis taki sam) - prawo karne oparte na zasadzie odpłaty, "oko za oko, ząb za ząb", czyli karą taką samą jak skutek przestępstwa . Systemy prawne państw śródziemnomorskich. Źródła prawa greckiego sa fragmetaryczne i w wiekszości doszły do nasyc czasów w przekazac ocharakterz nieprawniczym. Treść podstawowych aktów normatywnych , jak prawodawstwo Likurga w Sparcie czy Drakona i Solona w Atenach znana jes ze źródeł pośrednich. Prawa Hellenistyczne W powstałych na terytoriach podboju macedońskiego wielkich monarciach zwaych hellenistyczymi, kształtowały s nowe urządzenia i pojęcia prwne, które przyjęto określać mianem praw hellenistyczch. Odstaw ideologicn prawa greckiego epoki hellenizmu był stoicyzm. Prawo rzymskie okresu antyczego Okrest trawnia państwa rzymskiego dzielony jest ze względu na formę ustroju państwowego na okres antyczny, okres republiki, okres pryncypatu i okres dominatu. Okres prawa antycznego lub archaicznego. Normy prawne dostosowane były do potrzeb gospodarki wiejskiej. Prawo przeniknięte było elementami sakralnymi, znajomość prawa i jego realizacja spoczywała na kolegiach kapłanów.

(…)

…, przewidując, że stosować można tylko takie kary, które są w nim przewidziane (nulla poena sine lege). Kara miała być dostosowana do przestępstwa. Podstawowym rodzajem kary stała się kara pozbawienia wolności (do 100 lat). Kara śmierci została zniesiona w postępowaniu zwyczajnym, utrzymano ją tylko w postępowaniu doraźnym (nadzwyczajnym), stosowanym w przypadku buntów, rozruchów, powstań narodowych.

… też postglosatorami, których dokonaniem było twórcze przystosowanie prawa rzymskiego do potrzeb współczesnych. Do najsłynniejszych należeli: Bartolous de Saxoreffato i Baldus de Ubaldis.
Działalnośc glosatorów doprowadziła do nadania kodyfikacji justynianskiej nowego kształtu składającego sie z 4 czesci: Kodeksu Digestów Instytucji i Nowel.
Dekret Gracjana: jest zbiorem prawa kanonicznego spisanego około 1140…
Grzegorza IX: ęłęózbiór prawa kanonicznego promulgowany 5 sierpnia 1234 roku przez Grzegorza IX bullą Rex pacificus. Autorem zbioru był Rajmund z Penyafort, który przygotował go na polecenie Grzegorza IX. Dekretały zostały włączone do Corpus Iuris Canonici. ęłęóPrzyczyną powstania Dekretałów było wielość przepisów prawa kanonicznego oraz wiele zbiorów je zawierających. Sytuacja była podobna do tej przed sporządzeniem Dekretu Gracjana ponieważ właściwe stosowanie prawa powodowało wiele trudności. Normy prawne wydawane przez różnych prawodawców czasami znacznie się różniły lub były nawet ze sobą sprzeczne. W celu właściwego rozwiązania konkretnego problemu należało posłużyć się nie tylko Dekretem Gracjana ale również późniejszymi zbiorami, w tym najbardziej znanymi Kompilacjami dawnymi, co jednak nie w każdym…
…. małżeńskie o zrzeczenie się spadku, między rodzicami i dziećmi w przedmiocie zaspokojenia roszczeń spadkowych), dziedziczenie ustawowe [rozdrózniał spadkobranie zwyczajne i nadzwyczajne], dziedziczenie testamentowe [przewidywał swobodę wskazania spadkobiercy, obejmując dowolną liczbę osób; testament mógł zawierać zapisy (legaty),dające legatariuszowi roszczenia prawne wobec spadkobiercy], posiadanie…
… po I wojnie światowej w kilku krajach monarchii austro-węgierskiej. W Austrii obowiązuje on do dziś, choć jego zasięg praktyczny uległ znacznemu zwężeniu, m.in. w związku z wyodrębnieniem się prawa prywatnego nowych dziedzin, jak prawo pracy czy prawo gospodarcze. 3.Kodeks Napoleona
ęłęóKodeks cywilny Napoleona (fr. Code Napoléon, Code civil des Français) - zespół przepisów i norm prawnych prawa cywilnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz